Podjetniške odločitve

Biti podjetnik pomeni biti svoboden pri odločitvah glede načina, obsega in dolžine dela.
Podjetniške odločitve

Poklic podjetnika je “svobden” poklic.

Pomeni tudi, da prevzamemo odgovornost za vodenje svojega podjetja in z omejenimi sredstvi poskušamo narediti čim več. Pri začetkih poslovanja dobimo vpogled v celoten proces oblikovanja našega podjetja, kar nam omogoča, da svoje podjetje poznamo do potankosti.

Venomer se moramo truditi za rast podjetja. V začetkih poslovanja je s finančnega vidika bolj ekonomično, da večino stvari naredimo sami, vendar pa kasneje poskrbimo tudi za dodaten kader, v kolikor je to potrebno.

V veliko panogah je kjučnega pomena oglaševanje in internet je zaenkrat eden izmed najcenejših načinov oglaševanja naših storitev.

 

Vir: Business Opportunities

 

SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje