Poznate svojo konkurenco?

Uspešni podjetniki veliko časa posvetijo raziskovanju trga in konkurence, saj se zavedajo, da tovrstne informacije močno pripomorejo k izboljšanju lastnih produktov, storitev in oglaševanja. Le na tak način lahko tudi postavijo primerne cene in prilagodijo svoje produkte.
Poznate svojo konkurenco?

Poznate svojo konkurenco? (slika: sxc.hu)

Vsako podjetje se sooča s konkurenco. Tudi restavracija, pa čeprav je edina v mestu, se sooča s konkurenco – to ji predstavlja že sosednja kinodvorana in vsak bar, ki ji odžira morebitne stranke. Ker pa je v dobi interneta obveščenost na vrhuncu, se je konkurenčnost še bistveno povečala. Danes so potrošnikom na voljo najrazličnejši produkti in storitve zgolj s klikom prek spleta. Zdi se torej, da podjetniki dandanes tekmujejo pravzaprav s podjetji iz celega sveta.

Zelo je pomembno tudi poznavanje morebitne nove konkurence. Tržišče se razvija ves čas in podobno se odpirajo nova in nova podjetja, ki nam lahko predstavljajo direktno konkurenco. O njih se moramo torej natančno pozanimati. V ta namen moramo spremljati oglaševanje, medije, prireditve in venomer iskati produkte, ki bi utegnili biti podobni našim.

In kaj je tisto, kar morate vedeti o konkurenčnih podjetjih? Najprej morate izvedeti predvsem kakšne so njihove storitve in izdelki ter kakšne cene zahtevajo. Kasneje se pozanimajte še o njihovem načinu distribucije in prevoza, poizvedite o realnih vrednostih njihovih produktov in o tem ali so vestni pri svojem delu. Preverite tudi njihovo prisotnost na spletu in v drugih medijih ter izvejte čimveč o njihovih strankah in ciljni publiki.

Do omenjenih podatkov pridete s pomočjo uporabe spleta, prek literature in medijev ali pa prek direktne komunikacije, kjer lahko pridobite njihovo tržno gradivo. Informacije lahko pridobite tudi prek stika s svojimi strankami – povprašajte jih kaj oni sami menijo o konkurenci in zakaj se obračajo na njih.

Na koncu informacije natančno predelajte, saj boste izvedeli veliko zanimivega: kje so luknje na tržišču, kako lahko izboljšati svoje storitve in kaj si stranke zares želijo. Dobili boste tudi nove ideje, ki bodo pomagale vašemu podjetju, a poskrbite, da boste ostali inovativni – zavedajte se avtorskih in podobnih pravic.

Vir: Business Link

Oznake: , , , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje