Predlogi sprememb glede upokojenskega s.p.

Vlada je po nujnem postopku dala v obravnavo predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi upokojencem omogočil, da še naprej opravljajo dejavnost ob vključitvi v obvezno zavarovanje, hkrati pa prejemajo polno pokojnino.
Predlogi sprememb glede upokojenskega s.p.

Predlogi sprememb glede upokojenskega s.p. (Vir slike: Pixabay.com)

Predlog ureditve dvojnega statusa upokojencev (opravljanje dejavnosti ob prejemanju polne pokojnine) je podala Vlada in zahtevala obravnavo sprememb zakona po nujnem postopku.

Postopek je nujen zaradi tega, ker bi morali sicer upokojenci, ki opravljajo samostojno dejavnost do 31.12.2015 svoje statuse uskladiti z določbami Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cilj predlaganih sprememb je predvsem ureditev dvojnega statusa za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev ter bi želeli nadaljevati z delom in dejavnostjo in hkrati prejemati pokojnino, ob upoštevanju vzvodov za vzdržnost pokojninske blagajne (npr. zaposlovanje drugih oseb pri upokojencu).

Kompromisni predlog pri ureditvi dvojnega statusa vključuje razlikovalni element med zavarovanci glede na to ali določena kategorija zavarovancev dodatno prispeva k vzdržnosti pokojninske blagajne z zaposlovanjem dodatnih oseb. Zato predlog predvideva ureditev dvojnega statusa za samostojne podjetnike na en način in ureditev dvojnega statusa za ostale kategorije zavarovancev na drug način. Urejeno je tudi prehodno obdobje za tiste upokojence, ki imajo dvojni status urejen do konca letošnjega leta.

Predlagana ureditev za samostojne podjetnike

1. Samostojni podjetnik se lahko upokoji ter prejema polno pokojnino in nadaljuje z dejavnostjo, če:

  • je dopolnil najmanj 63 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa;
  • je dejavnost opravljal najmanj 12 mesecev pred upokojitvijo;
  • v času upokojitve, ko nadaljuje z dejavnostjo, zaposluje najmanj eno osebo za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
  • če ima (ves čas dvojnega statusa) poravnane vse prispevke (za sebe in za svoje zaposlene) za socialno varnost.

2. Samostojni podjetnik se lahko upokoji ter prejema polno pokojnino in nadaljuje z dejavnostjo, če je dopolnil najmanj 65 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. V tem primeru pa ne rabi izpolnjevat ostalih pogojev.

Vse osebe bodo morale plačevati polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ureditev pri ostalih kategorijah zavarovancev

Za vse ostale zavarovance se uvaja možnost pridobitve 20% predčasne ali starostne pokojnine, in sicer za vse, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine. To možnost bodo imeli tudi vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (ZPIZ, ZPIZ-1). Še naprej pa bodo vsi zavarovanci imeli možnost, da se delno upokojijo ali delno reaktivirajo za najmanj 4 ure dnevno.

Višji prispevek za upokojence iz 406. člena ZPIZ-2

Vsi, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1, in ki se jim je že dvakrat podaljšal rok za uskladitev dvojnega statusa (ZMEPIZ-1), bodo še naprej lahko prejemali pokojnino in opravljali dejavnost. Po novem pa bodo morali plačevati višji pavšalni prispevek, kot do sedaj, in sicer v višini polovice polnega prispevka za PIZ od najnižje pokojninske osnove.

Kompromisni predlog po mnenju Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve ustrezno ureja dvojni status prvič tistih posameznikov, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti dodatno zaposlujejo ter drugič tistih zavarovancev, ki sicer v okviru svojega statusa ne zaposlujejo, imajo pa že izpolnjene pogoje za upokojitev in bi želeli nadaljevati z delom. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi prejemanje 20% pokojnine ob hkratnem opravljanju dela ali dejavnosti dejansko pomeni dvojni status, saj oseba v tem primeru prejema tako pokojnino kot dohodek iz dela.

Vir: povzeto po MDDSZ

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje