Pridobivanje strank na spletu z naravnimi SEO članki

Sprva so bile ključne besede za pozicijo v spletnih brskalnikih pomembnejše od kakovosti besedil. Ta trend se z vedno bolj pametnimi iskalniki obrača, kar pa ne pomeni, da ključne besede niso več pomembne.
Pridobivanje strank na spletu z naravnimi SEO članki

Pridobivanje strank na spletu z naravnimi SEO članki (Vir slike: YouTube.com)

Pri pisanju SEO člankov mislite na to, da ne pišete samo za potencialne stranke ali samo za iskalnike, temveč za oboje hkrati. Članki morajo biti kakovostni za bralce, hkrati pa morajo s ključnimi besedami iskalnikom povedati, kakšna je vsebina.

Podajamo vam nekaj kratkih napotkov, kako naj bodo oblikovani, da bodo čim bolj naravni in prijazni tako uporabnikom kot iskalnikom.

Naslov

Naslov naj bo edinstven, jasen, vabljiv, vsebuje naj ključno besedo in vse lastnosti dobrega ter privlačnega naslova. Naslov naj ne bo samo ključna beseda, ampak naj se ta dopolnjuje z dodatnim besedilom. Le tako bo deloval naravno in privlačno. Poglejmo za primer naslov te novice. Ključna beseda “pridobivanje strank” je na začetku naslova, sledi pa obrazložitev o čem bo članek govoril.

Meta naslov

Meta naslove navadno vidimo v zgornjem delu odprtega zavihka v brskalniku in v iskalnih rezultatih, zaradi česar so tudi pomembni. Ti naj bodo za vsako podstran različni, če je možno naj vsebujejo ključno besedo, napisani pa naj bodo vabljivo. Ko se odločate za meta naslov, se postavite v vlogo obiskovalca in pomislite, ali je dovolj privlačen, da bi nanj kliknil.

Besedilo

Obiskovalci spletne strani naj vedo, kaj prodajate. Prva pogosta napaka pri pisanju člankov je, da pisci sploh ne vključujejo ključnih besed, zaradi česar niti obiskovalci, niti iskalniki ne vejo, kaj prodajate.

Slab primer: S pravilnim pisanjem lahko dosežemo več obiska. Prodaja se bo povečala in rezultati izboljšali.

Druga napaka je, da pisci suhoparno vključijo preveč ključnih besed, ki besedilu dajejo umeten priokus, kar bodo iskalniki vedno bolj prepoznali.

Slab primer: S pravilnim pisanjem lahko dosežemo več obiska in tako pridobivamo stranke. S pridobivanjem strank se bo prodaja povečala in naši rezultati izboljšali.

Uporabite svojo ustvarjalnost in z različnimi kombinacijami ključnih besed in sopomenk ustvarite besedilo, ki bo privlačno tako za bralce kot za iskalnike.

Boljši primer: S pravilnim pisanjem lahko dosežemo več obiska in s tem nove stranke. S pridobivanjem le-teh se bo prodaja povečala in naši rezultati izboljšali.

“Heading tags”

Oznake za naslove besedil uporabljajte samo za naslove in ne za večanje besedila ali ločevanje odstavkov. Naslovi so zato, da bralci vedo, kaj pričakovati v besedilu. Vsebujejo naj ključne besede in lastnosti dobrega naslova, ki bodo v pomoč tako bralcem kot iskalnikom. S ključnimi besedami in številom naslovov ne pretiravajte.

Vir: managewp.com

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje