Program startup Plus pomaga mladim startupom na njihovi poti do uspeha

Program Startup Plus je namenjen vsem inovativnim startup podjetjem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje in pridobiti na hitri globalni rasti. Program financirata Slovenski podjetniški sklad (SPS) in Evropska unija s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj.
program-startup-plus-pomaga-mladim-startupom

Program startup Plus pomaga mladim startupom na njihovi poti do uspeha

Program svojim varovancem ponuja finančno spodbudo s pomočjo subvencij, posojil in lastniškim investiranjem. Poleg finančne podpore pa izvaja tudi intenzivna in vsebinsko razgibana usposabljana za različne dejavnosti podjetij.

Program se zgleduje po uspešnih praksah iz tujine, kjer je kombinacija finančne spodbude in mentorstva, imenovanem koncept dvojčkov, že poznana oblika pomoči različnim podjetjem.

Podjetja, ki potrebujejo pomoč, imajo tako na voljo različne finančne spodbude, več kot deset programov usposabljanja in izkušene mentorje, ki dopolnjujejo bazo mentorstva.

Podprti startupi, ki so že koristili pomoč, tako beležijo hitrejšo rast podjetja, večjo prepoznavnost in boljše poslovanje ter povečanje zaposljivosti.

Namen programa

Glavni cilj Startup Plus je izboljšanje in povečanje učinkov spodbud sklada, ki so namenjeni podjetjem v zgodnji fazi rasti. Pozitivni učinki se beležijo skozi hitrejšo mednarodno rast podjetij, višjo stopnjo preživelosti ter izboljševanje konkurenčnosti gospodarstva. Posledice pozitivnih učinkov se kažejo pri odpiranju novih delovnih mest, višji dodani vrednosti na zaposlenega in drugim koristim na družbenoekonomskem področju.

Program se osredotoča tudi na glavne pomanjkljivosti slovenskega gospodarstva. Eden izmed glavnih zaviralcev rasti podjetij je pomankanje kvalitetnega usposabljanja in izobraževanja ter težka dostopnost do finančnih virov. Med njimi pa so tudi nekatere družbene in kulturne vrednote, ki niso naklonjene podjetništvu v Sloveniji.

Financiranje in partnerji projekta

Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija spodbujata razvoj in hitro rast slovenskega podjetništva z razpoložljivimi sredstvi Evropskega sklada.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) s svojim delovanjem povezuje podjetniške mreže in svetovalne institucije z nudenjem strokovnih storitev, usposabljanja, informiranja in mreženja. Mentorji, ki sodelujejo pri programu, pa s svojimi večletnimi izkušnjami s področja podjetništva in gospodarstva doprinesejo k večji uspešnosti svojih varovancev.

Partnerji, ki sodelujejo pri projektu, so: Ljubljanski univerzitetni inkubator, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, AmCham Slovenia, tovarna podjetnikov in drugi.

startup-plus

Podjetja podprta s strani programa Startup Plus

Kar 129 podjetij je že prejelo pomoč pri poslovanju in s tem zagotovilo 1.042 novih delovnih mest. Med uspešnimi startupi so tako Chipolo, Lushna glamping, Feelif, Printee, Malinca in drugi.

Programske vsebine

Program Startup Plus strmi k izboljševanju trenutnega stanja slovenskega gospodarstva in podjetništva ter zniževanju umrljivosti podjetij. Ponuja različne oblike pomoči, od finančnih spodbud, mentorstva ter programov usposabljanja.

Finančne spodbude

 1. P2 – 54.000€ namenjenih zagonski spodbudi podjetjem, ki so še v idejni fazi
 2. SK75 – 75.000€ v obliki konvertibilnega posojila za pomoč pri rasti podjetja
 3. SI-SK – od 100.000 do 600.000€ pomoči s soinvestiranjem SPS z zasebnimi investitorji

starup-plus-finance-spodbue

Programi usposabljanja

Ponujajo različno usmerjene vsebine, kot so pospeševalski programi, odpravo kritičnega tveganja, pomoč pri iskanju investicij, izboljšanje temeljev podjetja in druge kot so:

 1. INTL – podpora pri vstopu na globalne trge
 2. ScaleUpgrade – program, ki je namenjen scaleup podjetjem
 3. Teambuilding+ – za povezovanje, druženje in izobraževanje podjetnikov, investitorjev in drugih sodelujočih
 4. Startup.si – promocija podjetij v Sloveniji in tujini
 5. Konferenca Podim – ponuja udeležbo na mednarodni konferenci

Mentorski programi

Več kot 120 izkušenih mentorjev dopolnjuje programe in skrbi za strokovno in uspešno usposabljanje podjetnikov. Seznam mentorjev je dopolnjen s predstavitvijo posameznega mentorja, njegovih ključnih kompetenc in industrije ter izkušnjami s tipom trga in tujimi trgi.

Uradna evidenca mentorjev, za katero skrbi Slovenski podjetniški sklad, je na voljo podjetnikom, da si izberejo primernega mentorja za svoje poslovanje. Pri izvajanju programa mentorstva je pomembno aktivno sodelovanje obeh, tako mentorja in podjetnika.

Cilj mentorskega programa je uspešno pridobivanje novih in primernih mentorjev za startup podjetja, ki skozi individualna srečanja nudijo izobraževanje in usposabljanje za podjetnike. Pomagajo v obliki deljenja izkušenj in pridobljenih znanj, svetovanja, nadgradnje kompetenc in vseh ostalih nasvetov, ki jih mladi startupi potrebujejo pri vstopu na podjetniški trg.

Skozi mentorstvo se sodelujoči posvetijo izbranim področjem poslovanja kot so marketing, mreženje, finance in viri financiranja, vstop na nove ali tuje trge ter drugimi.

Kako postati mentor?

Poslovneži ter podjetniki z bogatimi in raznovrstnimi izkušnjami s startup podjetništvom so vabljeni, da se pridružijo ekipi mentorjev programa Startup Plus. Glavne prednosti mentorstva so dostop do startup podjetij, izobraževanje, plačilo za nudenje storitev ter aktivno sodelovanje v skupnosti, dogodkih in debatah.

Vsi stari in novi mentorji spoštujejo kodeks startup skupnosti, ki pripomore k boljšemu delovanju mentorskega procesa. Namen kodeksa je postaviti temeljne smernice in pravila za tvorjenje slovenskega startup ekosistema, kateri deluje po najvišjih etičnih in tudi poslovnih standardih.

SPS letno organizira zanimive dogodke in izobraževanja za mentorje in investitorje z namenom razvijanja in nadgrajevanja njihovih kompetenc. Poleg tega pa se bodoči mentorji udeležijo tudi šole za mentorje, kjer pridobijo potrebna znanja, koncu pa tudi certifikat za opravljeno delo.

Novosti programa

Leta 2019 je SPS predstavil novo program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jim pravijo tudi vavčerji. Z njimi podjetjem olajšajo dostop do sofinanciranja storitev, s katerimi lahko krepijo svoje kompetence in konkurenčnost.

S pomočjo vavčerjev podjetja tako lažje prejmejo sofinanciranje v višini 60% ali maksimalno 9.999€ za posamezen vavčer. Na voljo je kar nekaj različnih oblik spodbud malih vrednosti za podjetja, kot so:

 1. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 2. Vavčer za pripravo digitalne strategije
 3. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 4. Vavčer za izboljšanje digitalnih kompetenc
 5. In drugi, namenjeni različnim dejavnostim

Na spletni strani programa Startup Plus pa lahko spremljate aktualne dogodke in novice s strani podjetništva in gospodarstva.

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje