Raziskovanje o stroških dela in strukturi delovnega časa

Statistični urad Republike Slovenije in AJPES bosta v maju 2013 izvajala statistično raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa za leto 2012. Tokrat bo, zaradi nižanja stroškov za vse vpletene, raziskovanje prvič potekalo na skupnem vprašalniku.
Raziskovanje o stroških dela in strukturi delovnega časa

Raziskovanje o stroških dela in strukturi delovnega časa (Vir slike: sxc.hu)

Skupni vprašalniki namreč omogočajo zmanjšanje stroškov tako za dajalce podatkov kot tudi za državo, hkrati pa SURSU zagotavljajo pridobitev vseh potrebnih podatkov za izvajanje dejavnosti državne statistike.

Raziskovanje je zasnovano na podlagi usklajenega raziskovanja o stroških dela, ki ga vsake štiri leta izvajajo države članice Evropske unije z namenom spremljanja stanja in strukture stroškov dela po različnih karakteristikah poslovnih subjektov.

S statističnim raziskovanjem o strukturi delovnega časa se zbirajo strukturni podatki o delovnem času, ki pa so potrebni tudi za izboljšanje kakovosti drugih raziskovanj na podlagi uredb Evropske unije (za kratkoročni statistični kazalnik o opravljenih delovnih urah, za indeks stroškov dela in za podatke nacionalnih računov). Raziskovanji sta predpisani z letnim programom statističnih raziskovanj.

Kdo mora predložiti podatke?

Podatke za raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa morajo predložiti pravne osebe in njihove enote v sestavi ter registrirane fizične osebe v Republiki Sloveniji, določene v vzorec.

Ali ste tudi vi vključeni v vzorec in s tem zavezanci za poročanje podatkov, lahko preverite z vpisom matične številke na povezavi: Preverjanje obveznikov poročanja >>

Rok za predložitev podatkov

Poročanje podatkov o stroških dela in o strukturi delovnega časa za leto 2012 na skupnem vprašalniku ZAP-RSD in ZAP-SDČ bo potekalo v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES, in sicer do 31. maja 2013.

Podatke za raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa lahko pripravite in/ali predložite prek spletne aplikacije LCS na portalu AJPES, če ste registrirani za uporabo spletnega portala in če ste pridobili pooblastilo za vpogled/vnos/oddajo podatkov LCS s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta in je evidentirano v sistem e-Pooblastil. Do aplikacije LCS lahko dostopate brez priprave pooblastila:

  • če ste zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in imate kvalificirano digitalno potrdilo, vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter digitalno potrdilo, dodano v profilu uporabnika, ali
  • če vas je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta že pooblastil za vsa poročanja na AJPES z generalnim pooblastilom, ali
  • če vas je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta že pooblastil za poročanje LCS na osnovi papirne vloge za posredovanje podatkov za druga statistična raziskovanja in je ta prenesena v sistem e-Pooblastil AJPES.

V kolikor pooblastila še nimate, ga pripravite, kot je navedeno v Priročniku za uporabnike, ki ga najdete na spletni strani AJPES.

Vir: AJPES

Oznake: , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje