Razlike med dvostavnim in enostavnim knjigovodstvom

Če so letni prihodki podjetja nižji od 50.000 €, potem se podjetnik lahko sam odloči za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Katera opcija je boljša? Katero je bolj smiselno izbrati?
Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo (Vir: Pixabay)

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo (Vir: Pixabay)

Knjigovodstvo je področje v podjetju, pri čemer se beleži vse poslovne dogodke, do katerih tekom poslovanja pride. Poslovni dogodki so vsi prilivi na poslovni račun in vsi odlivi z njega. Hramba teh podatkov je zelo pomembna. Ključnega pomena je za interno rabo; za samo načrtovanje poslovanja in preverjanje, v kolikšni meri so bili v določenem obdobju uresničeni načrti, ki smo si jih postavili. Ne samo to. Ob koncu leta je treba o njih poročati državi v obliki letnega poročila. Poleg tega pa so ti podatki javni; vsaj del njih. Tako se lahko na njihovi podlagi odloča zaintereisrana javnost o morebitnem sodelovanju s podjetjem.

Razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

Če so torej vaši prihodki dovolj nizki, da se lahko sami odločate za eno od oblik, potem je smiselno, da se pozanimate o razlikah. Enostavno knjigovodstvo je kot že ime pove enostavnejši način vodenja poslovnih knjig. To pa zato, ker v tem primeru vsak poslovni dogodek zabeležimo le v eno knjigo. Tako imamo s tem področjem manj dela.

Po drugi strani je pri dvostavnem knjigovodstvu tako, da vsak poslovni dogodek beležimo na dve mesti; glede na datum oziroma čas nastanka in glede na vrsto. Kljub temu, da gre torej za dvojno delo, pa se v veliki količini podatkov dvojno delo obrestuje. Hitro lahko najdemo podatek, ki ga iščemo. Podatki so bolj strukturirani.

Tako je odvisno od primera do primera, katero možnost je bolj smiselno vzeti. Če pride do poslovnih dogodkov v podjetju le tu in tam, potem se nam vsekakor bolj splača enostavno knjigovodstvo. Več podatkov kot imamo, bolj pa je smiselno če preklopimo na dvostavni način. Tako bo struktura zapisa bolj jasna in pregledna.

Če pa ste normiranec, potem vam knjigovodstva ni treba voditi, saj odhodkov ni treba spremljati, saj so ti že vnaprej predvideni glede na proporcionalni delež prihodkov. Tako je vse skupaj lažje.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje