Slovenski podjetniški sklad letos podprl 654 podjetij

Slovenski podjetniški sklad je na novinarski konferenci predstavil rezultate, ki jih je s podporo mladim in tudi že ustaljenim rastočim podjetjem dosegel v letošnjem letu, obenem pa smo izvedeli tudi za načrte Sklada v prihajajočem letu.
Slovenski podjetniški sklad letos podprl 654 podjetij

Slovenski podjetniški sklad letos podprl 654 podjetij (Vir slike: Freeimages.com)

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2014 v okviru različnih in hkrati ugodnih finančnih spodbud skupno podprl 654 podjetij v skupni višini 85,7 milijonov evrov, od tega je bilo kar 210 mladih podjetij, katerim je namenil 23,1 milijona evrov. 

Največ povpraševanja je bilo po garancijah za zavarovanje bančnih kreditov, ki predstavljajo 83 odstotkov vseh odobrenih finančnih sredstev Sklada. Garancije poleg ugodnejšega zavarovanja znižujejo tudi stroške kreditiranja, saj so podjetja deležna nižje obrestne mere, hkrati pa omogoča daljšo ročnost kredita in možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Sklad v zadnjih letih posebno pozornost namenja globalno usmerjenim, inovativnim mladim podjetjem (mlajših od 5 let), ki predstavljajo kar 25 odstotkov vseh prejemnikov finančne podpore (skupaj s startupi, ki v okviru mladih podjetij predstavljajo 10 odstotkov celotne podpore Sklada).

Kakšni so bili letošnji ukrepi Sklada?

Mlada podjetja je Sklad v letošnjem letu spodbujal z naslednjimi produkti:

  • zagonske spodbude (P2) – klasične finančne spodbude za lažji zagon novih inovativnih podjetij v prvi razvojni fazi (letos podprtih 75 podjetij),
  • semenski kapital za zagon inovativnih podjetij v obliki konvertibilnega posojila (SK50) in klasičnega kapitalskega vložka (SK200)  v drugi razvojni fazi (letos podprtih preko 20 podjetij),
  • tvegan kapital za hitro globalno rast visokotehnoloških podjetij preko družb tveganega kapitala v tretji razvojni fazi (od leta 2010 pa do danes podprtih 23 podjetij).

V letošnjem letu je Sklad ponudbo za mlada podjetja dopolnil še z dostopom do semenskega kapitala. Na domačih tleh bo letos ostalo in svoj produkt še bolj pospešeno razvijalo preko 20 inovativnih mladih podjetij, ki so preko linije semenskega kapitala pridobila ugodna finančna sredstva za izgradnjo vitkega in agilnega podjetja za tržni preboj (SK50) in hitro globalno rast (SK200).

Poleg finančne ponudbe semenskega kapitala so skupaj s startup ekosistemom uvedli t.i. »SPS dvojček«, ki mladim podjetjem omogoča še vsebinsko podporo preko intenzivnih mentorsko-izobraževalnih programov s pospeševalnikoma Geek House in Go:Global Slovenia. Prav tako pa se mlada podjetja direktno povezujejo s start up mentorji – podjetniki z bogatimi podjetniškimi izkušnjami.

In načrti za leto 2015?

S podporo bo Sklad nadaljeval tudi v letu 2015. Predvidoma bodo takoj v začetku naslednjega leta po konceptu »SPS dvojčkov«, se pravi v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, ponovno objavljeni razpisi:

  • zagonske spodbude P2 ter semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila (SK50) in klasičnega kapitalskega vložka (SK200), ki so namenjeni pretežno mladim podjetjem.

Ravno tako bo predvidoma Sklad v mesecu marcu 2015 ponovno razpisal:

  • garancije za tehnološko inovativne (P1TIP) in klasične projekte (P1), v okviru katerih bodo sledila odpiranja mesečno skozi celo leto – vse do porabe sredstev,
  • mikrokrediti za obratna sredstva (P7) pa bodo razpisani že konec leta 2014 in v drugi polovici leta 2015.

Številčno Sklad načrtuje v letu 2015 podpreti 754 podjetij v skupni višini 100,36 milijona evrov, od tega 269 mladih podjetij v višini cca 30,36 milijona evrov.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Oznake: , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje