Študentski zaslužki in olajšave

Ker se približuje rok za prijavo otrok za vzdrževane družinske člane, mnoge zanima kakšne so olajšave pri prijavi študentov, ki delajo prek študentskega servisa in kako je z obdavčitvijo študentskih zaslužkov. S pojasnili je na pomoč priskočil davčni svetovalec Jure Mercina.
Študentski zaslužki in olajšave

Pri oddaji dohodnine izkoristite olajšave. (Vir: Forbes.com)

V katerem primeru mora študent oddati napoved dohodnine?

Ker študentski zaslužki za delo prek študentskega servisa spadajo med specifične kategorije zaslužkov in so predmet dodatnih davčnih ugodnosti, morajo študentje oddati napoved dohodnine le v primeru, ko njihovi letni dohodki presežejo določen znesek, ki je v letu 2009 znašal 3.051,35 evra. Podatek o višini dohodkov za preteklo leto študent prejme od študentskega servisa do konca januarja, na podlagi teh podatkov pa DURS tistim, ki so presegli znesek splošne olajšave do 15.7.2010 izda informativni izračun dohodnine.

Če je zaslužek nižji od določenega zneska olajšave, DURS informativnega izračuna ne sestavi, zato mora študent, ki je med letom vseeno plačeval akontacijo dohodnine, najkasneje do 31.7.2010 vložiti napoved za dohodnino, če želi od DURS-a dobiti povrnjene preveč plačane akontacije.

Olajšave, ki pripadajo študentu, ki je prejemal dohodke prek študentskega servisa

Študentu ali dijaku mlajšemu od 26 let (izjemoma pa tudi starejšemu) se prizna posebna osebna olajšava v višini 3.051,35 evra, kar pomeni da njegov zaslužek prek študentske napotnice do tega zneska  ni obdavčen, presežen zaslužek pa je obdavčen po splošni dohodninski lestvici. To velja za študente, ki jih starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

Študentu, ki ga starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, pa se poleg posebne osebne olajšave prizna tudi splošna olajšava, ki je odvisna od višine dohodka, ki ga je prejel v letu 2009.

Na podlagi teh podatkov nato študent izračuna koliko bo znašala njegova davčna obveznost. Seveda naj pri izračunu davčne osnove ne pozabi upoštevati tudi morebitnih dejanskih stroškov, ki lahko poleg normiranih stroškov (v višini 10 odstotkov bruto dohodka) dodatno znižajo davčno osnovo od zaslužka prek študentskega servisa in jih mora posebej navesti ter dokazati v napovedi oz. ugovoru na informativni izračun.

Omenjene olajšave lahko uveljavljajo tako starši kot otroci, odvisno od višine njihovih dohodkov. Ker pa imajo navadno starši višje dohodke od študenta se olajšavo bolj splača uveljavljati njim. Izračunajte torej davčno obveznost študenta in starša, pri čemer si lahko pomagate z DURS-ovo spletno stranjo.

 

Vir: Finance

Oznake: