Subvencije za samozaposlitev so za prihodnje leto pod vprašajem

»Glede na informacije MDDSZ, ki je pristojno za oblikovanje programov aktivne politike zaposlovanja in pridobivanje sredstev iz proračuna, še ni natančno znano, kako se bo program izvajal v prihodnjem letu,« so nam zatrdili iz Zavoda za zaposlovanje RS.
Subvencije za samozaposlitev so za prihodnje leto pod vprašajem

V skladu s pogodbo, ki jo imajo z omenjenim ministrstvom (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), lahko subvencije za samozaposlitev dodeljujejo do konca letošnjega leta, ko se končuje tudi programsko obdobje (evropska finančna perspektiva) 2007-2013. Priprave za samozaposlitev so izvajali do sredine letošnjega novembra.

Na Zavod za zaposlovanje RS smo naslovili vprašanje, ali se bo dodeljevanje subvencij prihodnje leto začelo šele sredi leta in kaj lahko storijo vsi tisti, ki si subvencije za samozaposlitev želijo: »Kljub temu, da vključevanje v naš ukrep spodbujanja samozaposlovanja, natančneje v priprave na samozaposlitev, trenutno ne poteka, lahko samozaposleni na DURS-u uveljavljajo olajšave pri plačevanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja,« medtem ko se za leto 2014 napoveduje ponovno vključevanje v program Podjetno v svet podjetništva. Tega bodo izvajale regionalne razvojne agencije.

Iz prejemnika subvencije do stabilnega samozaposlenega?

Sicer pa iz Zavoda za zaposlovanje RS prihajajo spodbudne novice za vse tiste, ki se še odločajo za morebitno odprtje s. p.-ja in posledično pridobitev subvencije za samozaposlitev. Po podatkih, ki jih razpolaga omenjena institucija, samozaposlitev v pogodbenem, torej dveletnem obdobju, ohrani kar 85 odstotkov prejemnikov subvencije, več kot 60 odstotkov prejemnikov jo ohrani najmanj tri leta, najmanj štiri leta pa več kot 50 odstotkov. Pohvalijo pa se lahko tudi z izpolnjenim kazalnikom oziroma ciljem vključevanjem najmanj 40 odstotkov žensk podjetnic: »Trenutno je odstotek vključenih žensk 41 odstotkov.«

Članek: Kako do subvencije za samozaposlitev >>

2.381 novih pogodb in 10 milijonov evrov

Od 1. januarja do 30. septembra 2013 so izplačali že več kot 10 milijonov evrov, kar predstavlja 2.381 novo sklenjenih pogodb. Sicer pa so z novembrom na MDDSZ oddali zadnji zahtevek za izplačilo, »s katerim bomo v celoti, 100 odstotno počrpali vsa razpoložljiva sredstva za subvencije za samozaposlitev v skupnem znesku dobrih 13,6 milijonov evrov.« »Za vse, ki so uspešno zaključili priprave na samozaposlitev do 15. novembra 2013, in se bodo samozaposlili najpozneje do 13. decembra 2013 pa je na voljo še 11,5 milijonov evrov sredstev za subvencije, katerih izplačilo bo realizirano v letu 2014,« so še sporočili iz Zavoda.

122 tisoč brezposelnih ob koncu leta 2013

Ocene gibanja brezposelnosti za prihodnje leto še ni, bo pa po navedbah Zavoda za zaposlovanje RS konec letošnjega leta registriranih brezposelnih oseb okoli 122 tisoč, »kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2012 tri odstotno povečanje brezposelnosti«.

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje