Terjatve – kako ravnati z njimi?

Terjatve so v podjetju področje, ki ga je treba redno nadzirati in upravljati z njim. Kako postopati v primeru nastanka zapadlih terjatev do svojih strank?
kako ravnati s terjatvami

kako ravnati s terjatvami

Zapadle terjatve so tisto področje, ki marsikateremu podjetniku povzročajo sive lase. Gre namreč za račune, ki so bili strankam izstavljeni za določene storitve oziroma dobavo izdelkov, vendar pa jih stranke do predvidenega roka še niso poravnale. Če ima podjetje večje število takih strank ali pa gre za eno, pri čemer je znesek precej visok, lahko nastanejo težave. Pomembno se lahko poslabša likvidnost podjetja, kar lahko vodi v različne težave. Kako se torej izogniti temu oziroma kako upravljati z zapadlimi terjatvami?

Premišljena strategija in odločne poteze

Da bi lahko ugotovili, katere terjatve so postale zapadle, je pomembno, da področje izstavljenih računov stalno nadzorujemo. Pri veliki količini si bomo verjetno raje pomagali s programom, ki nas bo avtomatsko opominjal na to, kdaj je prišlo do zapadlosti računov. Ko torej ugotovimo, da je rok za plačilo že potekel, stranka pa še vedno ni poravnala predvidenega zneska, ja čas, da začnemo razmišljati o tem, kako bomo v tem primeru postopali.

Najbolj smiselno je, da začnemo s postopnimi koraki. Tako v prvem tednu stranki pošljemo le kratko obvestilo, v katerem jo opomnemo na to, da nam je dolžna denar. Pri tem ji predložimo še osnovne podatke z računa. Tako sporočilo lahko pošljemo prek elektronske pošte.

Počakajmo nekaj dni in mogoče bo plačilo izvedeno že zelo hitro. V današnjem tempu življenja je namreč pogost razlog za zamudna plačila v tem, da v množici informacij enostavno pozabimo na roke. Če pa je račun še vedno neporavnan, je smiselno stranko poklicati prek telefona. Tako boste v neposredni komunikaciji z njo. Imeli boste možnost, da jo takoj vprašate, zakaj še ni plačala računa.Lahko pokažete razumevanje, če se je npr. znašla v začasnih finančnih težavah. Vseeno pa je vaš namen priti do zneska, zato hkrati določite tudi nov termin za plačilo. Pri tem se lahko do določene mere prilagodite stranki in tako skrbite za dobre medsebojne odnose. Vseeno pa pogovora ne zaključite, preden se ne dogovorite.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje