Ukinja se obvezno članstvo v OZS

Vlada Republike Slovenije je podala predlog za ukinitev dosedanjega obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) oziroma uvedbo združevanja gospodarskih subjektov v OZS na prostovoljni osnovi.
Ukinja se obvezno članstvo v OZS

Ukinja se obvezno članstvo v OZS (Vir slike: sxc.hu)

Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so na referendumu, ki je potekal 25. aprila 2012, odločali o usodi obveznega plačevanja članstva v OZS. Že dlje so se mnogi pritoževali nad obveznim plačevanjem članarine, češ, da storitev OZS sploh ne potrebujejo. Rezultati referenduma so pokazali, da se niti tretjina članov z obveznim članstvom ne strinja, zato so na gospodarskem ministrstvu že kmalu zatem napovedali spremembe.

Vlada je sedaj potrdila spremembo Obrtnega zakona, s katerim se ukinja dosedanje obvezno članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in uvaja prostovoljno članstvo. Vlada želi z zakonom zagotoviti združevanje gospodarskih subjektov v OZS na prostovoljni ravni po vzoru režima članstva v Gospodarski zbornici Slovenije, ki je pred nekaj leti prešla iz obveznega k prostovoljnem članstvu. Predlog zakona določa, da dosedanji člani OZS ohranijo članstvo v zbornici ter, da imajo možnost iz zbornice izstopiti s 1.1.2013.

Predlog bo poleg tega zmanjšal število vstopnih pogojev za opravljanje obrtnih dejavnosti in zvečal konkurenčnost slovenskih obrtnikov.

Kako je bilo s plačevanjem članarine do sedaj?

Članarino so do sedaj morali plačevati člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s statusom fizične ali pravne osebe, ki so opravljali pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja. Mogoča je bila tudi prostovoljna včlanitev v OZS.

Višino mesečne članarine je določal Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1 in št. 102/ 07) in je znašala:

  • 10 EUR za osebno opravljanje dejavnosti domače in umetnostne obrti;
  • 20 EUR za s.p. in gospodarske družbe brez zaposlenih;
  • 30 EUR za s.p. in gospodarske družbe, ki imajo do 3 zaposlene;
  • 40 EUR za s.p. in gospodarske družbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih;
  • 50 EUR za s.p. in gospodarske družbe, ki imajo 10 in več zaposlenih.

Vir: MGRT in OZS

Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas in bodite na tekočem!

Oznake: , , ,