Ustvarjalnost in inovativnost v podjetju

Vaše podjetje je polno ustvarjalnih ljudi, nekatere izmed njih lahko hitro prepoznate, druge pa je potrebno motivirati ter jim dati priložnost, da se izkažejo. Kljub temu pa veliko podjetij nenamerno zavira ustvarjalnost in inovativnost svojih zaposlenih.
Ustvarjalnost in inovativnost v podjetju

Ustvarjalnost in inovativnost v podjetju. (Vir slike: sxc.hu)

Novica je razdeljena na dva dela. V prvem delu si bomo podrobneje ogledali pomen inovacij za podjetje, v drugem delu pa vam bomo svetovali, kako v podjetju ustvariti inovativno klimo.

Inovacija

Inovacij ne smemo jemati zgolj kot nekaj popolnoma novega oz. zgolj kot tehnične izboljšave.

Inovacijo avtorja Likar in Fatur (Management inovacijskih in PR procesov v EU ) opredelita kot nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ali uporabi v okviru postopka in se izkaže za koristno. Izdelek, storitev ali postopek morajo predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu.

Inovacija je nujna za konkurenčno prednost vašega podjetja

Ravno inovacijska sposobnost je tista, ki omogoča podjetju hitro prilagajanje spremembam, ki se dogajajo v mednarodnem prostoru. Hkrati edina ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja. Le visoko inovativno podjetje bo lahko na dolgi rok ohranjalo prednost pred konkurenti ter na tak način zagotavljalo konkurenčnost.

Glavne elemente konkurenčnosti bi lahko opisali kot inovativnost, znanje, prilagodljivost, strpnost ter povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva v nedeljiv sklop.

Novi, boljši, bolj funkcionalni in vabljivi izdelki ali storitve na trgu pomenijo za podjetja zanesljiv vir konkurenčne prednosti, saj vzbudijo zanimanje kupcev, povečajo trg in dajejo prednosti tistim, ki na nanj vstopijo prvi. V kolikor nimate laboratorija ali zaledja raziskovalne skupine, naj vas to nikar ne skrbi. Vaše podjetje je lahko inovativno, tudi če ne načrtujete novega izuma ali visokotehnološke inovacije. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenite inovacije. Dovolj je že, da malo izboljšate produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu.

Dilema tveganja

Ne iskati inovacij je tvegano, hkrati pa ga te prinašajo. To dilemo je mogoče razreševati z neprestanim opazovanjem okolja in zbiranjem informacij s trga, na katerem se nahaja vaše podjetje.

Spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti v podjetju

V kolikor boste znali izkoristiti ves potencial ustvarjalnih in inovativnih zaposlenih, boste imeli veliko prednost pred konkurenti.

Kako ravnate z zaposlenimi, se kaže na ravni celotnega podjetja. Ne smete pozabiti, da se zaposleni pogovarjajo. Pozitiven ali negativen odnos vodstva do ustvarjalnosti se velikokrat razširi med zaposlenimi hitreje kot gripa.

Več o spodbujanju inovativnosti v podjetju si preberite tukaj >>

Svetujemo vam, da v podjetju ustvarite klimo, ki vzpodbuja ustvarjalnost in inovativnost, in tako motivirate zaposlene iz vseh oddelkov in s področij v vašem podjetju. Več idej vam bo povečalo možnost najti tisto pravo, ki bo podjetju prinesla novo zmago.

4 nasveti, kako vzpodbujati ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih

 

1. Povratne informacije

Ustvarjanje novih idej zahteva trud in čas, zato morate svojim zaposlenim pokazati, da to pri njih cenite.

V kolikor imate malo zaposlenih, poskrbite, da boste za vsako idejo posamezniku dali povratne informacije. V kolikor pa ste lastnik podjetja z veliko zaposlenimi se lahko odločite za spletno platformo, kjer bodo vaši zaposleni objavljali ideje, komentirali in glasovali za najboljše izmed njih.

2. Pohvale in nagrade

Sodelovanje pospešuje ustvarjalnost. Največkrat se dobre ideje domislimo v pogovoru, nekdo pove zamisel in potem ostali komentirajo in jo skupaj izboljšujejo.

Pohvale in nagrade niso samo za najboljše.

Nagrade za najboljše ideje bodo po vsej verjetnosti vzpodbudile tekmovalnost in ne sodelovanje, zato je pomembno, da nagradite oz. pohvalite vse ideje. Na tak način boste spodbujali timsko delo.

3. Ustvarjalnost postavite v kontekst

Kadar si vodstvo želi novih idej, imajo v mislih projekte, ki bi se izvajali v prihodnosti, zaposleni pa imajo največkrat v mislih trenutne izboljšave. Težava nastane, ko vodstvo zavrže vse ideje, ker so te neprimerne. Takšna situacija vsekakor ne pripomore k ustvarjalnemu vzdušju v podjetju.

Ko se odločite vzpodbujati ustvarjalnost, morate svojim zaposlenim razložiti, kaj želite doseči.

4. Pohvalite tudi dobro mišljene neprimerne ideje

Biti ustvarjalen je tvegano, saj bo po vsej verjetnosti veliko idej neprimernih. Zato za vzpodbujanje ustvarjalnosti pohvalite tudi ideje, ki niso primerne, vendar je bilo v njihov razvoj vloženega veliko truda.

Vir: entrepreneur.com in Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja. Peter Fatur in Borut Likar

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje