Vabljeni na delavnico o poslovnem načrtu za mikro, mala in srednja podjetja

21. maja ste vabljeni na delavnico, kjer boste s kopico praktičnih namigov spoznali, kako lahko hitreje in kvalitetnejše izdelate poslovni načrt, s katerim boste lahko uspešni tudi pri pridobitvi evropskih nepovratnih in povratnih sredstev.
Vabljeni na delavnico o poslovnem načrtu za mikro, mala in srednja podjetja

Vabljeni na delavnico o poslovnem načrtu za mikro, mala in srednja podjetja (Vir: Bigstockphoto.com)

Kadar podjetje kandidira za evropska sredstva, je poslovni načrt podjetja pomembna informacija za razpisovalca. Poslovni načrt mora biti uporabno in prilagodljivo orodje, ki podjetniku služi kot vodnik za realizacijo svoje podjetniške ideje in hkrati za uspešno pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev.

Na praktični delavnici boste med drugim prejeli tudi odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kaj od podjetnikov pričakujejo ocenjevalci vlog, kadar gre za pridobivanje EU nepovratnih sredstev?
  • Kakšne so največje napake, ki se pojavijo pri pisanju poslovnih načrtov?
  • Kaj je pomembno vključiti v poslovni načrt, ki je del vloge za pridobitev EU nepovratnih sredstev?

Program dogodka

Dogodek bo sestavljen iz štirih sklopov.

1. Preden začnete s pisanjem poslovnega načrta

Najprej se boste vprašali, kaj vse potrebujete pred izdelavo poslovnega načrta. Aktivna debata s spoznavanjem udeležencev vam bo ponudila množico idej (tudi neuresničljivih), s pomočjo katerih boste določili glavne dejavnike za njihovo realizacijo. Vsak udeleženec bo razmislil o svojih šibkih točkah in o konkurenci, določil kakšen problem rešuje, identificiral svoje stranke in podobno. Prav tako se boste vprašali, kaj od vas zahteva razpisovalec EU sredstev.

Bralke in bralci imate 20 odstotni popust! Ob prijavi med opombe zapišite kodo “MP2015”!

2. Vsebina poslovnega načrta

Na delavnici boste spoznali, kaj obsega vsebina poslovnega načrta in kakšni so glavni poudarki glede na zahteve posameznih razpisov za EU nepovratna/nepovratna sredstva, na katere se lahko podjetja prijavijo. Nekatere vsebine bodo poudarjene, dobili pa boste tudi predloge in vire podatkov za izboljšanje vsebine analitičnega dela, SWOT analize in finančnega dela, ki so pogosto trn v peti podjetnikov pri pisanju poslovnega načrta. 

3. Pripomočki za poslovni načrt

Različni razpisovalci imajo različne pripomočke za izdelavo poslovnega načrta, najbolj je razširjen pripomoček Slovenskega podjetniškega sklada, kateremu bo posvečena tudi največjo pozornost na praktičnem primeru. 

4. Ocenjevanje poslovnega načrta

Različni razpisi za EU nepovratna/povratna sredstva imajo različna merila po katerih ocenjevalci ocenjujejo poslovnih načrt. Iz tega razloga boste na delavnici praktično analizirali poslovni načrt skozi oči ocenjevalca.

Bralke in bralci imate 20 odstotni popust! Ob prijavi med opombe zapišite kodo “MP2015”!

O predavateljici

Urška Ošljak, univ. dipl. ekon. ima 10-letne izkušnje na področju pridobivanja EU nepovratnih in povratnih sredstev tako za zasebni kot tudi javni sektor. V podjetju MK PROJEKT kot vodja projektov uspešno snuje poslovne načrte in investicijske dokumentacije za različna podjetja. Podjetje MK PROJEKT je v preteklosti velikokrat sodelovalo tudi kot ocenjevalec tako poslovnih načrtov kot investicijske dokumentacije.  Pozna probleme, s katerimi se soočajo podjetniki pri snovanju poslovnega načrta in jih tudi skupaj s podjetniki uspešno rešuje. 

Več informacij in prijava na dogodek…

Oznake: , ,