Google izdal video aplikacijo za podjetja

Google je lansiral aplikacijo video za podjetja, ki je namenjena interni uporabi v podjetjih.
Google izdal video aplikacijo za podjetja

Nova aplikacija za podjetja.

Ciljna skupina so predvsem podjetja, ki uporabljajo tehniko učenja prek videa, saj lahko aplikacija v marsikaterem smislu olajša in pospeši delo.

Google je s tem produktom prebil led na tem tržišču, saj je izredno težko zgraditi video infrastrukturo za interno uporabo, glede lastnosti in omejitev pa je sama aplikacija zelo podobna YouTubu. Omogoča 3 GB spomina na uporabniški račun, za ogled videa potrebujemo dostop, omogočeno je tudi komentiranje.

Vir: TechCrunch

SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje