Začela se je akcija “ZA podjetno Slovenijo”!

Prejšnji teden se je začela odvijati akcija "ZA podjetno Slovenijo", katere namen je podpreti podjetnost za boljše življenje in s tem začeti spreminjati negativno družbeno klimo.
Začenja se akcija "ZA podjetno Slovenijo" (Vir: SBC)

Začenja se akcija “ZA podjetno Slovenijo” (Vir: SBC)

Klub slovenskih podjetnikov (Slovenian Business Club – SBC) je začel prejšnji ponedeljek izvajati akcijo “ZA podjetno Slovenijo“. Z njo namerava začeti spreminjati negativno družbeno klimo s podprtjem podjetnosti in na tak način izboljševati kakovost življenja. SBC si prizadeva za več podjetnosti med mladimi, študenti, brezposlenimi, javnimi uslužbenci, kmeti, kulturniki, upokojenci in gospodarstveniki.

Akcijo lahko spremljate na naslednji povezavi >>

Zgodbe o podjetnosti

Podjetnost ni povezana le s podjetniki. Podjetnost in podjetniška miselnost sta uporabni za vsakega posameznika, karkoli ta že počne v življenju. Je orodje, prek katere lahko posameznik uresničuje tako zasebne kot poklicne cilje. Ker podjetnost zvišuje blaginjo države, prinaša koristi za vse družbene skupine.

Na portalu Kluba slovenskih podjetnikov so trenutno objavljene tri zgodbe o ljudeh, ki so podjetnost dobro vnovčili za svoj uspeh:

 • Alma Kochavy – organizatorka dogodkov in soorganizatorka največjega kulinaričnega projekta v Sloveniji  – Odprta kuhna,
 • Simon Mesec – vodja prodaje v podjetju Mebor in
 • Žiga Gombac – slovenski pisatelj, avtor mladinskih del.

Ustanovitev Usmerjevalnega odbora

V SBC so v sklopu projekta ustanovili tudi Usmerjevalni odbor, ki združuje pripadnike različnih družbenih skupin in sicer mlade, učitelje, kmete, kulturnike, zaposlene v javnem sektorju in zaposlene v podjetjih. Na tak način bodo spodbujali dialog in povezovanje podjetnikov ter širše javnosti. Tako bodo skupaj krepili zavest o pomenu podjetnosti za razvoj in blaginjo celotne družbe.

V Usmerjevalnem odboru so trenutno:

 • Jana Fleišer – soustanoviteljica zasebnega vrtca Dobra teta,
 • Katarina Lotrič – soustanoviteljica podjetja Lake,
 • Janez Kodila – direktor podjetja Kodila,
 • Alenka Knez – soustanoviteljica postala S.O.S. šola,
 • Bojan Rozman – lastnik apartmajev Sonce Balkonce,
 • Simon Mesec,
 • Ilijana Šuligoj Javornik – kadrovska direktorica, RLS merilna tehnika,
 • Marko Stijepič – direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje,
 • Miha Lavtar – ustanovitelj podjetja Optiweb,
 • Miha Rajh – strokovni sodelavec Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani,
 • Janez Trontelj – profesor na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani,
 • Rok Andlar – podjetje Gec,
 • Matic Vizjak, kmetija Vizjak,
 • Žiga Gombač
 • Matjaž Tančič – fotograf
 • Timotej Hofbauer, študent Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Na njihovi spletni strani lahko oddate tudi svoj predlog, kaj bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti, da bi bilo v slovenskem okolju več podjetnosti.

SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje