Začetek poslovanja v obdobju neugodnih razmer

Neugodne razmere na trgu znajo biti idealne za začetek poslovanja, v kolikor jih znamo izkoristiti. Mnoga novonastala podjetja v tem času postanejo uspešna, morda prav zaradi sposobnosti, da si tudi v najtežjem položaju izborijo prostor na trgu.
Začetek poslovanja v obdobju neugodnih razmer

Naj bo začetek poslovanja uspešen.

Preden se podamo na pot ustanovitve podjetja je smiselno narediti poslovni načrt oz. načrt poslovanja, tako da v celoti razvijemo svojo idejo in postavimo smernice poslovanja. Razmislimo o zaslužkih, prodaji, naredimo realno projekcijo prodaje in stroškov ter odstranimo vse nepotrebne stroške, ki lahko nastanejo pri začetku poslovanja.

Po opedelitvi naše ideje je pomembno, da si postavimo določene cilje in naše poslovanje fokusiramo, kar pomeni, da realno ocenimo svoje sposobnosti in opedelimo tiste dejavnosti, izdelke, storitve, ki so po našem mnenju najbolj donosni za nas. Osredotočimo se na razvoj le teh in se poskušamo izogniti začetniški napaki, da na začetku poslovanja presežemo svoje sposobnosti s tem, da želimo narediti preveč, prekmalu. Posel lahko vedno širimo tudi kasneje, pomembno je, da se zavedamo, da čas neugodnih razmer na trgu ni čas za razpršitev kapitala.

Znano je, da v obdobju recesij veliko podjetij preneha s poslovanjem, vendar pa to ne pomeni, da novonastala podjetja niso brez konkurence. Čeprav se konkurenca mogoče zmanjša pa nekaj podjetij zagotovo preživi recesijo in potrebno se je vprašati v čem so njihove prednosti. Pomembno je, da preučimo trg v katerega vstopamo, morebitno konkurenco, saj bo ta imela velik pomen na začetek našega poslovaja.

Upoštevajmo tveganja in trenutno situacijo na trgu, vendar ne smemo dovoliti, da nas strah ohromi, saj podjetništvo pomeni tveganje, zato moramo biti prepričani v našo idejo in posel.

Vir: Business Opportunities Weblog

SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje