Zakaj je faktoring v Sloveniji vedno bolj priljubljen vir financiranja?

Odkup terjatev predstavlja vir financiranja obratnih sredstev, ki ga koristijo številna podjetja, ki ne želijo čakati več mesecev na plačilo izstavljenega računa za že opravljeno dobavo blaga ali storitev. Zaradi takojšnjega nakazila gotovine, je poslovanje finančno stabilno in omogoča poplačilo tekočih obveznosti.
faktoring-v-sloveniji-priljubljen-vir-financiranja

Zakaj je faktoring v Sloveniji vedno bolj priljubljen vir financiranja?

Klasični in dobaviteljski faktoring v Sloveniji uporabljajo številne organizacije v različnih panogah in dejavnostih. Ugodnega finančnega mehanizma se poslužujejo tako mala kot velika podjetja, specializirane faktor družbe pa posebno pozornost namenjajo tudi izvoznim podjetjem, podjetjem v prestrukturiranju in startup družbam. Odstop terjatev s celovitim upravljanjem koristijo podjetja iz različnih vzgibov, saj se pri poslovanju lahko znajdejo v mnogoterih situacijah.

Odpravljanje težav z denarnim tokom

Eden izmed najpogostejših razlogov za faktoring v Sloveniji je v tem, da podjetja želijo izboljšati denarni tok, saj kupci velikokrat zamujajo s plačili ali pa so plačilni roki tako dolgi, da mora organizacija čakati več mesecev na plačilo. Težave z denarnim tokom se lahko poslabšajo, če podjetje hitro raste. Odkup terjatev pa na drugi strani zagotavlja takojšnja sredstva na računih, s čimer se povečuje tudi likvidnost, podjetja pa lahko poplačajo tekoče stroške.

odpravljanje-tezav-z-denarnim-tokom

Obratna sredstva za novonastala, majhna in zagonska podjetja

Težave z denarnim tokom lahko prizadenejo podjetja vseh velikosti. Toda manjša in novonastala podjetja ne morejo koristiti tradicionalnih virov financiranja, ki so na voljo večjim organizacijam. Zato je odstop terjatev odlična alternativa, ki jo lahko koristijo tudi manjša podjetja. Večinoma faktor družbe postavljajo glavno merilo za odobritev vloge glede na kreditno sposobnost in boniteto kupcev naročnika storitve.

Zavrnitev vlog za bančna posojila

Posojila za obratna sredstva še vedno koristi veliko število podjetij. Težava pa se pojavi, ko banke in druge institucije zavrnejo vlogo za posojilo, saj posojilodajalci običajno financirajo samo podjetja, ki imajo zelo dobre poslovne rezultate. Poleg tega se posojilodajalci izogibajo določenim panogam, za katere menijo, da spadajo med bolj tvegane. Zato je faktoring v Sloveniji ugodna možnost za organizacije, ki ne morejo priti do običajnega bančnega posojila.

Vir financiranja za podjetja v prestrukturiranju

Pridobivanje sredstev med procesom prestrukturiranja je lahko velik izziv za vodstvo, saj računovodski izkazi pogosto niso dovolj dobri, da bi organizacija lahko zaprosila za klasično bančno posojilo. Odkup terjatev pomaga tem podjetjem, ki gredo skozi tovrstne izzive. Povečanje denarnega toka pomaga, da podjetja uspešno premostijo izzive, s sredstvi zaženejo novo produktno linijo in v prihodnosti ponovno prično ustvarjati dobiček.

Upravljanje s terjatvami in zavarovanje terjatev

Družbe za faktoring v Sloveniji podjetjem kot naročnikom nudijo tudi druge storitve, ki olajšujejo poslovanje in omogočajo optimalen nadzor nad poslovanjem in stroški. Takšna je tudi priznana slovenska faktor družba Achilles, ki na trgu deluje že deset let in je do sedaj odkupila za več kot 130 milijonov evrov terjatev, pri tem pa je s slovenskimi podjetji ustvarila že več kot 16 tisoč uspešno opravljenih poslov. Svojim strankam nudijo celovito podporo, ki zajema upravljanje z odprtimi terjatvami ter dodatno zavarovanje terjatev, ki podjetja ščiti pred tveganji neplačil. Vzpostavljen imajo ažuren mehanizem črpanja sredstev, nudijo pa hitro odobritev financiranja, konkurenčne cene in digitalne rešitve poslovanja.

achilles

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje