Zasebna posojila kot vir financiranja za podjetja

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu se podjetja pogosto srečujejo s potrebo po alternativnih virih financiranja. Ena takšnih možnosti je zasebno posojanje oz. t. i. shadow banking. V tem članku bomo razložili, kaj je shadow banking, kako deluje in kako lahko podjetja izkoristijo te možnosti financiranja.
nekster

Kaj je shadow banking?

Shadow banking je neformalni finančni sistem, ki deluje vzporedno z uradnim bančnim sektorjem in je po številnih analizah danes že večji od tradicionalnega bančnega sistema. Shadow banking omogoča podjetjem dostop do sredstev izven tradicionalnih bančnih kanalov in ponuja večjo fleksibilnost pri oblikovanju pogojev financiranja.

Glede na podatke odbora za finančno stabilnost v ZDA (FSB) iz leta 2021, je shadow banking sistem v globalnem finančnem sistemu predstavljal 49,2 – odstotni delež; obseg v sredstvih pa naj bi znašal skoraj 300 tisoč milijard ameriških dolarjev. Povprečna letna rast tega sistema naj bi znašala med 6 – 9 odstotki, zaradi česar lahko sklepamo, da je shadow banking sistem danes že večji od tradicionalnega globalnega bančnega sistema. Za primerjavo, globalni BDP naj bi v letu 2023 dosegel 106 tisoč milijard ameriških dolarjev.
Preberite tudi: Bančni viri financiranja za podjetja: Ključ do rasti in razvoja

Shadow banking sistem predstavlja raznolik nabor posameznikov in finančnih institucij, ki delujejo zunaj tradicionalnega bančnega sistema. Te institucije se ukvarjajo z različnimi oblikami posojanja in naložb, ki niso neposredno regulirane s strani centralnih bank ali drugih regulatornih organov. Ta sistem lahko ponudi podjetjem priložnosti pri iskanju alternativnih virov financiranja, vendar pa je treba biti pozoren na povečana tveganja, ki so lahko povezana s temi vrstami transakcij.

Prednosti in omejitve shadow banking za podjetja

Hitrost: v primerjavi z bančnimi posojili, ki lahko vključujejo dolgotrajne postopke odobritve in birokracijo, shadow banking omogoča hitrejši dostop do financiranja. To je še posebej koristno za podjetja, ki potrebujejo takojšnja sredstva za kritje nujnih stroškov ali izkoriščanje priložnosti na trgu.

Fleksibilnost: shadow banking ponuja široko paleto finančnih produktov, ki se lahko prilagodijo specifičnim potrebam podjetij. To omogoča podjetjem večjo prilagodljivost pri oblikovanju pogojev financiranja in zagotavlja, da so pridobljena sredstva v skladu z njihovimi poslovnimi cilji.

Diverzifikacija: z izkoriščanjem zasebnih virov financiranja lahko podjetja diverzificirajo svoje finančne vire in zmanjšajo tveganje, povezano z odvisnostjo od enega samega vira financiranja. To lahko pripomore k boljši stabilnosti poslovanja in omogoča podjetju, da se prilagodi spreminjajočim se tržnim razmeram.

Obrestne mere: zasebni viri financiranja lahko zahtevajo višje obrestne mere kot tradicionalne banke, kar lahko poveča stroške financiranja za podjetja.

Preučite vse možnosti in se posvetujte s strokovnjaki

V zaključku, zasebni viri financiranja, znani kot shadow banking, lahko ponudijo alternativne možnosti financiranja za podjetja, ki se soočajo z izzivi pri pridobivanju bančnih posojil. Kljub temu je pomembno, da podjetja temeljito preučijo različne možnosti, tveganja in koristi, povezane z zasebnim financiranjem, preden se odločijo za ta pristop. Skrbno načrtovanje, strokovno svetovanje in preudarna ocena tveganj lahko podjetjem pomagajo najti najboljše rešitve za njihove potrebe in cilje ter hkrati zmanjšati morebitne negativne posledice.

Shadow banking sistem bo še naprej igral pomembno vlogo v svetovnem finančnem sistemu, saj ponuja alternativne možnosti financiranja in spodbuja inovacije na finančnem trgu. Vendar pa je ključnega pomena, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za izboljšanje preglednosti, stabilnosti in regulacije tega sektorja, da se zmanjša tveganje sistemskih šokov in negativnih posledic za gospodarstvo in družbo. Zasebno financiranje je lahko koristno za podjetja, ki iščejo kratkoročno rešitev za svoje finančne potrebe, vendar je pomembno, da podjetja načrtujejo tudi dolgoročno in razmislijo o možnosti vračanja k tradicionalnim virom financiranja, ko se njihova finančna situacija stabilizira.

Fintech podjetje Nekster Finance, d.o.o., se specializira za ureditev in iskanje alternativnih finančnih virov za podjetja. Družba je v slovensko gospodarstvo vložilo že več kot 400 milijonov evrov. Strokovna ekipa pri Nekster Finance pripravi personalizirano rešitev za potrebe podjetij. Za več informacij in strokovno pomoč pišite na nejc@nekster.com.

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje