Zavezanec ali nezavezanec za DDV v praksi

S strani uporabnikov našega MP hub. coworking prostora pogosto dobivamo vprašanja v povezavi z DDV, konkretneje: ali postati DDV zavezanec ali raje ne. Odgovor je od situacije do situacije različen, odvisen pa je predvsem od tega, ali so vaše stranke zavezanci ali niso, ter od tega, koliko prejetih računov z obračunanim DDV imate.      
osnove ddv

DDV tudi za izkušene podjetnike ni mačji kašelj, kaj šele za začetnike. V nadaljevanju bomo skušali na čimbolj enostaven način z izračuni odgovoriti na vprašanje, ali se vam splača postati DDV zavezanec ali ne.

Začnimo s primerom. Stranke MP hub.-a za svojo storitev prejmejo račun, ki sestoji iz naslednjih postavk (v eur):

Cena storitve DDV (22%) Skupna cena
200 44 244

Za MP hub., ki je DDV zavezanec, to pomeni:

  • Prihodek: 200 evrov
  • DDV: 44 evrov
  • Priliv ob plačanem računu: 244 evrov

Naj ob tem poudarimo, da DDV ni prihodek. Čeprav torej uporabnik najsodobnejšega coworking prostora v Sloveniji MP hub.-a plača 244 evrov, je potrebno teh 44 evrov vrniti državi.

Kaj to v praksi pomeni za uporabnike MP hub.-a? Poglejmo dve različni možnosti.

  • Uporabnik MP hub.-a ni zavezanec za DDV

Uporabnik plača 244 evrov. DDV-ja si ne more odbijati. Davčno priznani strošek storitve je v tem primeru 244 evrov.

  • Uporabnik MP hub.-a je zavezanec za DDV

Uporabnik plača 244 evrov. DDV, torej 44 evrov, sicer plača, ampak zanj potem zahteva povračilo. Davčno priznani strošek storitve je v tem primeru 200 evrov (ker DDV ni strošek). 44 evrov na mesečni ravni je 528 evrov na letni ravni.

Kaj v praksi pomeni, če postanem DDV zavezanec?

Poleg pravice odbitka prejetega DDV, je glavna sprememba to, da je potrebno svojim strankam zaračunati DDV. To pomeni, da na ceno svoje storitve prištejete (v večini primerov) 22% DDV. To za stranke pomeni eno od naslednjih dveh možnosti:

  • V primeru da je stranka zavezanec za DDV, vam sicer ob vsakem računu plača DDV, vendar ga dobi povrnjenega. Cena vaše storitve oziroma marže se za vas in stranko ne spremeni.
  • V primeru da stranka ni zavezanec za DDV, pa se zadeva nekoliko spremeni. DDV-ja, ki ji ga zaračunate, si namreč ne more povrniti. To pomeni, da ste za to stranko dražji za DDV.

Ključno: Velikokrat ni smiselno postati DDV zavezanec, v primeru da vse ali velika večina vaših strank ni DDV zavezancev. Če so vse ali velika večina vaših strank zavezanci za DDV, potem se cena vaše storitve, v primeru da postanete DDV zavezanec, za njih ne spremeni. Torej je odločitev odvisna od tega, koliko potencialnega DDV bi si lahko odbili od prejetih računov.

Primer: izračun na letni ravni

Poglejmo si primer v katerem na letni ravni kupite za 10.000 evrov izdelkov ali storitev na katerih bi se lahko DDV povrnil.

DDV nezavezanec Neto cena na računu Neizkoriščeno povračilo  DDV
Prejeti računi z DDV 10.000 8196,7 1803,3

 

DDV zavezanec Neto cena na računu Povračilo DDV
Prejeti računi z DDV 10.000 8196,7 1803,3

 

V primeru da podjetje kupi za 10.000 evrov izdelkov in postane DDV zavezanec, lahko pridobi povračilo DDV v vrednosti 1803,3 evrov.

Kakšne so dodatne obveznosti, če postanem DDV zavezanec?

Mesečno ali na vsake 3 mesece je potrebno oddajati obračun davka na dodano vrednost prek eDavkov ali pa to za vas stori računovodja. Potrebno je tudi knjiženje vseh prejetih računov. O morebitnem dodatnem strošku za to se posvetujte s svojim računovodjo.

Če ste se v sistem DDV vključili prostovoljno, lahko iz njega izstopite šele po 60 mesecih. Če pa ste postali zavezanec za DDV zaradi prekoračitve višine letnega prometa (50.000 evrov), pa lahko zahtevo za izstop iz sistema DDV podate po tem, ko leto dni niste presegli zgoraj omenjenega letnega praga prometa.

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje