Zmanjkalo subvencij za samozaposlitev

Vsi tisti, ki so še danes, v petek, 9. 12. 2011, podpisali zaposlitveni načrt za intervju za presojo poslovne ideje, bodo ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev lahko nadaljevali postopek za pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Zmanjkalo subvencij za samozaposlitev

Sredstva subvencije za samozaposlitev so pošla!

Zanimanje za vključitev v ukrep samozaposlovanja je v letošnjem letu znova zelo visoko. Ker smo želeli v čim večji meri zadovoljiti interes tako med brezposelnimi kot iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, smo zagotovili kar največje možno število vključitev teh oseb v ukrep samozaposlovanja.

To pomeni, da je bilo od januarja do novembra letos dodeljenih že več kot 4.100 subvencij za samozaposlitev. V istem obdobju letos je bilo izplačanih skoraj 5.200 subvencij za samozaposlitev, ki so bile dodeljene v lanskem in letošnjem letu. Sedaj je v postopkih izplačila še okrog 330 subvencij za samozaposlitev.

V obdobju 2011–2012 je za ukrep samozaposlovanja, ki vsebuje program priprave na samozaposlitev in program subvencije za samozaposlitev, načrtovanih skupaj 33,2 milijona EUR (od tega za leto 2012 okrog 10,6 milijona EUR).

Ker so za letos in prihodnje leto predvidena sredstva, glede na vključitve v ukrep, zaradi velikega zanimanja brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, že angažirana oziroma rezervirana, bo za nadaljnje izvajanje ukrepa samozaposlovanja treba zagotoviti dodatna sredstva. Zato smo morali začasno ustaviti novo vključevanje v intervjuje za presojo poslovne ideje v okviru programa priprave na samozaposlitev.

Program priprave na samozaposlitev poleg omenjenega intervjuja vsebuje tudi delavnico za samozaposlitev. Pred vključitvijo v program subvencije za samozaposlitev morajo osebe v celoti zaključiti program priprave na samozaposlitev in izpolnjevati še vse druge pogoje za pridobitev subvencije.

To pomeni, da bodo vsi tisti, ki so še danes, v petek, 9. 12. 2011, podpisali zaposlitveni načrt za intervju za presojo poslovne ideje, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev lahko nadaljevali postopek za pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Vsi tisti, ki so presojo poslovne ideje že opravili in je podjetniški svetovalec ocenil, da je njihova poslovna ideja lahko uspešno uresničena, ter vsi tisti, ki so delavnico za samozaposlitev že opravili, ob izpolnjevanju vseh pogojev ravno tako lahko nadaljujejo postopek za pridobitev subvencije.

O vnovičnem vključevanju v intervjuje oziroma program priprave na samozaposlitev bodo vsi zainteresirani obveščeni na spletni strani Zavoda.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Oznake: , , , , , ,