Registracija blagovne znamke

39.00488.00

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost.

Šifra: Ni na voljo Kategorija:

Opis

Registracija blagovne znamke (zaščita blagovne znamke) je postopek s katerim podjetje pred konkurenco zaščiti svoje podjetje.

Blagovna znamka (angl. trade mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja.

Blagovno znamko lahko sestavljajo besede (vključno z osebnimi imeni), črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali kombinacije barv. V besedilu bomo uporabljali izraza zaščita blagovne znamke in registracija blagovne znamke, ki sta sopomenki.

Blagovna znamka

Čeprav registracija blagovne znamke pomeni določen strošek, se lahko slej ko prej izkaže za smiselno odločitev. Zaščita blagovne znamke pomeni zaščita intelektualne lastnine podjetja pred konkurenco. Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev.

To pomeni, da ima imetnik pravico preprečiti tretjim osebam ali podjetjem, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago oziroma storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Registrirana znamka pa ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Blagovna znamka oziroma njena zaščita torej poveča možnost za preživetje podjetja na dolgi rok. Poleg tega podjetju prinese določeno kredibilnost, ki je izrednega pomena za uspešno dolgoročno poslovanje.

Potrebujete pomoč?

Že več kot 300 strankam smo pomagali v postopku zaščita blagovne znamke. Pošljite povpraševanje:

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke se opravi v naslednjih korakih:

  • 1. korak: Preverba, ali je znamko sploh možno registrirati (ali vsebuje vse pogoje za registracijo in ali je še prosta – to pomeni, da ne obstaja nobena že registrirana enaka ali podobna znamka).
  • 2. korak: Sprejem odločitve, na katerem območju (tj. v katerih državah) se bo znamka registrirala.
  • 3. korak: Sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo znamka varovala.
  • 4. korak: Priprava in vložitev prijave za registracijo znamke.

Potrebujete pomoč pri registraciji? Pokličite na 030 708 807.

Po vložitvi prijave urad preveri vsebino prijave s formalnega vidika. Če je prijava pravilna, urad prijavo objavi. Z dnevom objave prične teči trimesečni rok za ugovor s strani tretjih oseb ali podjetij. Če ugovor zoper registracijo znamke ni vložen, urad pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let. Po prejemu predpisane pristojbine izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v svojem uradnem glasilu.

Znamka velja deset let od dneva vložitve prijave. Njena veljavnost se lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje.

Koliko stane registracija slovenske blagovne znamke?

Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije* znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 evrov, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 evrov.

Skupna minimalna pristojbina za registracijo slovenske znamke znaša 250 evrov.

*Primeri razredov: razred št. 25: oblačila, obutev, pokrivala; razred št. 33: alkoholne pijače (razen piva); razred št. 34: tobak, proizvodi za kadilce, vžigalice.


"S storitvijo Mladega podjetnika pri registraciji blagovne znamke smo zelo zadovoljni. Delo so opravili hitro, sproti so nas tudi obveščali o poteku registracije. Prepričala nas je tudi ugodna cena, hitra odzivnost in prijaznost ekipe. Priporočamo." ~ ~ 06.01.2017

Kaj pa zaščita blagovne znamke v tujini?

Znamko je mogoče registrirati za področje EU in za posamezne tretje države. Možnosti za registracijo znamke v tujini je več:

1. Evropska prijava znamke

Prijava se vloži pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Pristojbina za registracijo evropske znamke z enim razredom blaga in storitev znaša cca. 850 EUR, za dva razreda 900 EUR, za vsak nadaljnji razred pa se doplača 150 evrov. Tako registrirana znamka velja na celotnem območju Evropske unije.

Potrebujete pomoč pri registraciji? Pokličite na 030 708 807.

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk

Na osnovi registracije ali že same prijave za slovensko znamko ali evropsko znamko je mogoče registrirati znamko v več kot 80 državah. Prijavitelj vloži prijavo na ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu ali EUIPO in plača ustrezne pristojbine.

3. Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države

Zaščita znamke v državah, ki niso podpisnice Madridskega sporazuma oziroma protokola, se lahko izvede le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države.

Registracija blagovne znamke je postopek, ki ga za vas v našem primeru opravi naš pravni oddelek. Zavod mladi podjetnik je vpisan v register Urada za intelektualno lastnino in je tako Zastopnik za znamke in modele.

Z znamkami se ukvarjamo že več let, skupno smo opravili že več kot 200 registracij in modelov tako slovenskih, evropskih kot tudi mednarodnih znamk in modelov, tako za manjša kot tudi večja podjetja.

Oglejte si kratko animacijo povezano s področjem registracija blagovne znamke:

Zaščita blagovne znamke – koraki:

Koraki registracije blagovne znamke

Koraki registracije blagovne znamke

1. Preverba zasedenosti in registrabilnosti znamke

Za registracijo znamke v tujini je treba najprej preveriti, ali je že obstaja enaka ali podobna registrirana znamka. To je možno preveriti z uporabo podatkovnih baz na spletnih straneh svetovnega ali evropskega urada za intelektualno lastnino.

Obstaja tudi možnost pravnega konflikta z neregistriranimi znamkami. Obstoj slednjih se običajno preveri kar z uporabo spletnih iskalnikov. Če je vaš primer bolj kompleksen (veste, da že obstajajo podobne znamke) ali vašo znamko kdo krši, vas vabimo na naše pravno svetovanje.

2. Odločitev glede blaga in storitev ter obsega držav

Preverbi sledi sprejetje odločitve glede območja (v katerih državah), kjer želimo zaščititi znamko, in glede tega, katero blago oziroma storitve bomo zavarovali preko znamke.

3.A. Prijava: Evropska blagovna znamka

Prijava evropske znamke (tj. znamka, ki velja v vseh državah članicah EU) se vloži pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Cena za registracijo evropske znamke z enim razredom blaga in storitev znaša 850 EUR, za dva razreda 900 EUR, za vsak nadaljnji razred pa se doplača 150 EUR.

3.B. Prijava: mednarodna blagovna znamka

Prijava znamke v državah izven EU se lahko opravi preko mednarodne prijave, vložene na slovenskem uradu za intelektualno lastnino (pogoj je, da je izbrana država članica Madridskega sporazuma/protokola in da je znamka že registrirana/prijavljena v Sloveniji) oziroma preko evropskega ali svetovnega urada za intelektualno lastnino. V nekaterih primerih je treba za registracijo pooblastiti zastopnika s sedežem v državi registracije.

Zakaj registracijo blagovne znamke zaupati strokovnjaku?

Kot verjetno tudi svojega avtomobila ne popravljate sami, vam podobno priporočamo tudi za postopek registracije blagovne znamke. Pri registraciji blagovne znamke je ključna strokovna preverba znamke, pravilna umestitev v razrede opravljanja storitev, potrebno se je odločiti ali v postopek vključiti tudi znakovne elemente (logotip).

Na podlagi analize dejavnosti podjetja je potrebno določiti geografski okvir za registracijo znamke. Na odločitev o registraciji vpliva tudi velikost (oziroma finančna velikost podjetja), pa tudi konkurenca v panogi.

Gre za zapleten postopek katerega slaba izvedba lahko privede do zavrnitve registracije vaše znamke, kar pomeni, da izgubite celotna vložena sredstva, ki ste jih plačali za poravnavo pristojbin.

Registracija blagovne znamke

Primeri nekaterih znamk, ki smo jih registrirali v preteklosti, skupno smo registirali že preko 200 znamk, tako slovenskih kot mednarodnih.

Potrebujete pomoč?

Že več kot 300 strankam smo pomagali v postopku zaščita blagovne znamke. Pošljite povpraševanje:

Dodatne informacije

Na voljo so naslednje storitve:

Kratek video posvet na temo registracije znamke, Pomoč pri registraciji slovenske znamke, Pomoč pri registraciji Evropske znamke, Pomoč pri registraciji mednarodne znamke, Pomoč pri registraciji modela evropske skupnosti