MP računovodstvo: Aleph d.o.o.

Regija: Ljubljanska. Podjetje Aleph, družba za računovodstvo in finančno svetovanje, d.o.o., je inovativno računovodsko podjetje, ki se ukvarja predvsem s storitvijo “outsourcing” računovodskega servisa ter s svetovanjem na področju financ in ugodnih davčnih rešitev.
MP računovodstvo: Aleph d.o.o.

Na področju našega delovanja uporabljamo moderne pristope na podlagi že obstoječe in preverjene prakse ter stremimo k neprestanemu izobraževanju in visoki strokovnosti. Področje našega delovanja obsega zasebnike, družbe, zavode ter društva, prav tako pa skozi ves čas skrbimo in na zahtevo stranke svetujemo glede najoptimalnejše oz. najugodnejše možnosti poslovanja. Svoje storitve cenovno prilagodimo glede na obseg poslovanja in finančne zmožnosti stranke in tako skrbimo za zagotavljanje kakovostnih storitev po ugodnih cenah.

Podjetjem prijazno računovodstvo

Za svoje stranke pripravimo prilagojene programe računovodstva, ki jih sestavimo skladno, glede na potrebe določene stranke. Tako se glede na zahtevnost poslovanja stranke dogovorimo o čim nižjih stroških ob enem pa strankam svetujemo o najoptimalnejšem načinu poslovanja. Ker je praksa pokazala, da je že uveljavljen sistem “skrbništev podjetji” najboljši sistem za komunikacijo med računovodskim servisom ter stranko se tega poslužujemo tudi pri nas. Delujemo na način, kjer je vsakemu podjetju podeljen svoj skrbnik, ki se individualno ukvarja s podjetjem.

Stremimo k neprestanem izobraževanju, tako svojega kadra kot tudi uporabnikov naših storitev, zato svoje stranke preko tedenskih novic, ki jih elektrnosko razpošiljamo vsak ponedeljek zjutraj, obveščamo o novitetah na področju računovodstva, davkov in financ. Del tedenskih novic je tudi sekcija prihajajočih dogodkov, ki stranke, katere naših storitev ne koristijo v celoti, redno obvešča o prihajajočih dogodkih kot so na primer: obračun prispevkov za zasebnike, oddaja obračuna DDV, ipd. Tako skrbimo, da tudi tiste stranke, ki same oddajajo poročila pristojnim uradom, le to opravljajo v zakonsko določenih rokih in se tako izogibajo morebitnim neugodnim posledicam.

Podjetja in podjetnike razbremenimo nepotrebnih skrbi, jim prihranimo čas in posledično omogočamo večjo pozornost in predanost svoji primarni dejavnosti.

Paket MP

Tipski paket MP je namenjen vsem mladim podjetnikom oz. novoustanovljenim podjetjem. Paket je zasnovan na podlagi predhodne prakse ob kateri smo tako na lastnih izkušnjah kot na izkušnjah drugih spoznali kaj novoustanovljeno podjetje oz. mlad podjetnik potrebuje ob začetku svoje poslovne poti.

Paket vsebuje:

 • knjiženje vseh poslovnih dogodkov, 
 • vodenje glavne knjige, 
 • obračun DDV, 
 • obračun plač, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, 
 • obračun potnih stroškov in malic, 
 • vodenje seznama, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev, 
 • izdelava letnih bilanc, davčnega obračuna in ostalih letnih poročil, 
 • poročanja za DURS, AJPES, ZPIZ, SURS in Banko Slovenije, 
 • izdelavo medletnega izkaza uspeha in bilance stanja (na poziv podjetnika), 
 • pripravo plačilnih nalogov, na zahtevo uredimo poslovanje z e-računi, 
 • obračuni obresti, pošiljanje opominov, 
 • priprava osnovne dokumentacija za pridobivanje bančnih posojil,
 • brezplačno svetovanje po predhodnem dogovoru na sedežu Zavoda mladi podjetnik.

Cena paketa je 79,00 EUR + DDV na mesec.

Coworking paket

Paket je namenjen vsem podjetjem, ki svojo dejavnost opravljajo v prostorih zavoda Mladi Podjetnik in je sestavljen glede na individualne potrebe podjetij oz. zasebnikov. Tako kot Paket MP tudi Coworking paket vključuje brezplačno svetovanje v zvezi z računovodstvom ter davčnim in finančnim svetovanjem za katerega se s stranko predhodno dogovorimo in izvedemo v prostorih zavoda Maldi Podjetnik. Tovrsten paket je za stranko ugoden predvsem iz stališča dostopnosti podatkov, ki so tako zaradi nahajanja v skupnih prostorih brez dodatnih stroškov oz. dokupa druge programske opreme, za stranko lažje dosegljivi.

Cena paketa je glede na individualne potrebe po dogovoru. Izhodišče za mesečno ceno je 79,00 EUR + DDV.

Individualni (napredni) paket

Je paket, ki je sestavljen po meri glede na točno določene potrebe stranke. Namen tega paketa je vodenje računovodskih storitev ter storitve davčnega in finančnega svetovanja za že obstoječa podjetja, ki že poslujejo in si zaradi različnih razlogov želijo menjave oz. “outsourcanja” storitve računovodskega servisa. V takem primeru za stranke brezplačno in nemoteče opravimo prehod med računovodstvi (tudi med poslovnim letom in ne glede na to v kakšni programski opremi je bilo računovodstvo prej vodeno) in nadaljujemo z delom.

Cena paketa se določi po razgovoru s podjetjem oz. zasebnikom in je v največji meri odvisna od obsega in zahtevnosti poslovanja.

Dodatne storitve:

 • na željo stranke uredimo celostno e-poslovanje (pogoj: saop MiniMAX),
 • izstavljanje računov,
 • pisanje dopisov ter ostala administrativna dela,
 • sestava pogodb, kompenzacij, asignacij ali cesij,
 • vlaganje izvršbe,
 • priprava finančnih analiz projektov oz. podjetij, ki služijo za pridobivanje posojil tako iz strani bank kot tudi iz strani drugi institucij (slovenski podjetniški sklad, ipd.),
 • priprava dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev,
 • priprava investicijskih in poslovnih načrtov, konkurenčne analize, ipd.,
 • celostno finančno in davčno svetovanje.

Več informacij:

Aleph d.o.o.

www.aleph.si

GSM: 051 619 962

Oznake:, , , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje