Pravni pouk

Na tej podstrani si lahko ogledate pravni pouk - pravila, ki veljajo za portal mladipodjetnik.si na področju pravic intelektualne lastnine, zasebnosti in oglaševanja.

Pomen izrazov v tem pravnem pouku:

Obiskovalec: Vsak neregistrirani posameznik, ki obišče spletni portal www.mladipodjetnik.si

Uporabnik: Vsak, ki se registrira na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si in pridobi uporabniško ime ter šifrirano geslo.

Avtorska pravica: pravica intelektualne lastnine. Deli se na materialno in moralno:

 1. Materialna predstavlja komercialni del avtorske pravice, možnost trženja avtorjeve stvaritve (novice, članka..).
 2. Moralni del avtorske pravice predstavlja pravico do nedotakljivosti avtorjeve stvaritve in zaščito pred neupravičenimi posegi v vsebino.

Spletni portal: spletni portal www.mladipodjetnik.si

Zavod: Zavod mladi podjetnik, podjetniško svetovanje in izobraževanje

Vsebine: Članki, novice, vsebine

Obrazci: Članki, novice, obrazci

Uvod

Obiskovalec oziroma uporabnik z obiskom in uporabo storitev spletnega portala izjavi svoje soglasje s tem pravnim poukom.

Ta pravni pouk je zavezujoč za vse obiskovalce oziroma uporabnike spletnega portala. Z uporabo portala ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.

Pravice intelektualne lastnine

Avtor vsebin prenese pravico do objave oziroma umika vsebin na Zavod.

Avtor obdrži na avtorskem delu moralne avtorske pravice. Materialne pravice reprodukcije (tudi v elektronski obliki), distribucije in predelave prenese na Zavod, izključno in teritorialno neomejeno ter za ves čas trajanja avtorske pravice.

V primeru kršenja pravil uporabe spletnega portala si Zavod pridržuje pravico do spremembe vsebin v mejah, ki jih kršitev zahteva.

Za objavo vsebin iz spletnega portala na drugih mestih je potrebno pridobiti pisno soglasje Zavoda. Poleg pisnega soglasja morajo biti za objavo vsebin ali dela vsebin izpolnjene naslednje zahteve:

 1. da je na istem mestu objavljena povezava k izvirniku na spletni strani mladipodjetnik.si,
 2. da je hkrati kot vir navedeno ime in logotip mladipodjetnik.si
 3. da je hkrati objavljeno ime avtorja izvirnega članka,
 4. da ne gre za organizirano zbiranje in objavljanje vsebin s spletne strani mladipodjetnik.si.

Kopiranje, javno predstavljanje oziroma kakršnokoli drugačno razmnoževanje gradiva spletnega portala je dovoljeno samo s pisnim soglasjem Zavoda

Zavod odgovarja za sledeče oblike protipravnosti na svojem portalu: vsebine, ki žalijo na podlagi vere, rase, spolne usmerjenosti ali kakršnekoli druge osebne okoliščine, razpihovanje sovraštva in nestrpnosti na podlagi okoliščin naštetih v tej povedi, za otroško pornografijo ter kršitve pravic intelektualne lastnine. Seznam je taksativen. Za vse ostale vsebinske nepravilnosti odgovarjajo avtorji sami.

Vse informacije, pridobljene na spletnem portalu, so zgolj informativne narave.  Zavod se bo trudil za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na svoji strani strani, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njihovo ažurnost, pravilnost in popolnost.

Zavod  in avtorji ne prevzemajo odgovornosti zaradi škode (materialne in nematerialne), težav, oziroma izgubljenega dobička zaradi uporabe storitev spletnega portala. Prav tako ne prevzemajo odgovornosti za nedostopnost spletnega portala, motnje dostopa spletnega portala, viruse, napake v katerihkoli informacijah in dokumentih posredovanih s strani spletnega portala oziroma preko hiperpovezave na spletnem portalu.

Spletno povezovanje s spletnim portalom ni sporno, razen če gre za objavo povezave, ki je zaščitena znamka oziroma, ki daje vtis povezanosti s spletnim portalom  www.mladipodjetnik.si na način, ki ni dopusten.

Zavod si pridržuje pravico spremembe pravnega pouka in vseh drugih vsebin na spletnem portalu brez predhodne najave.

Zasebnost

Zavod zbira naslednje osebne podatke:

Podatke, ki jih vnese uporabnik sam, in za točnost katerih sam odgovarja:

 1. ime
 2. priimek
 3. e-mail
 4. uporabniško ime
 5. geslo v šifrirani obliki
 6. vse vnose uporabnikov v obrazce na spletni strani

Ostale podatke:

 1. IP naslov
 2. Piškotke za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen na začetku vsake seje

Osebni podatki se shranjujejo na spletni strežnik.

Upravljavci osebnih podatkov slednjih ne bodo posredovali tretjim osebam.

Podatki bodo hranjeni ves čas uporabnikove aktivnosti na spletnem portalu. Za uporabnikovo aktivnost šteje čas od registracije uporabnika na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si do preteka 1 leta od zadnje prijave uporabnika. Piškotki se shranjujejo samo za čas trajanja seje in potečejo po 30 minutah neaktivnosti.

V času hrambe podatkov ima obiskovalec oz. uporabnik spletnega portala pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa  podatkov.

Če obiskovalec oz. uporabnik ne želi, da se o njem zbira in obdeluje navedene podatke, naj nemudoma zapusti spletno stran. Podatki bodo izbrisani v rutinskih pregledih, obiskovalec pa si lahko spletno stran še zmeraj ogleduje anonimno.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Oglaševanje

Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.

Za resničnost in točnost navedb v oglasu je odgovoren oglaševalec.

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje