Naknadno brisanje računov od 1. julija prepovedano

Namesto uvedbe davčnih blagajn je Durs dosegel, da se je v zakonodajo umestila prepoved uporabe računalniških programov, ki omogočajo naknadno brisanje ali popravljanje že izdanih računov. Prepoved brisanja računov začne veljati 1. julija letos.
Navodila za izdajo računov ob prehodu na višjo stopnjo DDV

Navodila za izdajo računov ob prehodu na višjo stopnjo DDV. (Vir slike: sxc.hu)

Zakon o davčnem postopku tako določa, da zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.

Globe za posameznike znašajo od 3.000 do 10.000 evrov, za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 20.000 do 70.000 evrov, za pravne osebe od 50.000 do 250.000 evrov. Predpisane globe za odgovorne osebe znašajo od 1.500 do 10.000 evrov.

Natančneje so zadeve opredeljene v Pravilniku RS o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki začne veljati 1. 7. 2013. Pravilnik med drugim določa, da mora računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za hrambo teh računov, zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe.

Nekateri poznavalci gostilniškega poslovanja pravijo, da se po uvedbi tovrstnih pravil računi sploh ne bodo izdajali ali pa bi imel davčni zavezanec dve blagajni. Zato zagovarjajo uvedbo davčnih blagajn. Pravijo, da če bi uvedli davčne blagajne, bi se tveganje zniževanja davčne osnove bistveno zmanjšalo. Enega od boljših sistemov so na začetku letošnjega leta uvedli na Hrvaškem. Tam se izdani račun, ki ima 32-mestno številko, takoj zabeleži na davčni upravi, vsak prejemnik računa pa lahko po spletu preveri, če je bil račun izdan pravilno. Že januarja letos se je poslovanje z gotovino na Hrvaškem v gostinstvu zmanjšalo za polovico.

Nadzor nad pravilnim in zakonitim poslovanjem subjektov, ki poslujejo z gotovino, bo opravljala davčna inšpekcija. Pri tem bo zanimivo spremljati, kako se bo ob nespremenjenih okoliščinah številnim od njih čez noč zvišal promet. V primeru večjih odstopanj od prometa, prikazanega v preteklosti, se bodo v naslednji fazi težko izognili celovitim davčnim pregledom.

Vir: DURS in Dnevnik

Oznake: ,