Nepravilnosti pri poslovanju z gotovino

FURS je v preteklih tednih izvedel več kot tisoč pregledov davčnih zavezancev, ki pri svojem poslovanju sprejemajo gotovino. Ugotovljenih je bilo več kršitev, kot so izdaja računov iz nepotrjenih vezanih knjig računov, izdaja računov iz neveljavnih paragonskih blokov in neizdajanje računov.
Nepravilnosti pri poslovanju z gotovino

Nepravilnosti pri poslovanju z gotovino (Vir slike: freeimages.com)

FURS je pri opravljanju preventivnih pregledov v zvezi z gotovinskim poslovanjem odkril, da 6 odstotkov pregledanih davčnih zavezancev še vedno ne izdaja pravilno računov v skladu s spremenjeno davčno zakonodajo.

Najpogostejše nepravilnosti, ki jih je ugotovil FURS, so bile:

  • zavezanci so račune izdajali iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso potrjene pri Finančni upravi RS,
  • zavezanci so račune izdajali v obliki, ki ni več dovoljena (npr. paragonski bloki),
  • zavezanci računov sploh niso izdajali.

Namen uvedbe vezanih knjig računov je ureditev področja gotovinskega poslovanja in doseganje večje transparentnosti pri tovrstnem poslovanju. Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo morajo predhodno potrditi pri FURS.

Do 9. 4. 2015 je 23.714 zavezancev potrdilo 49.311 vezanih knjig računov. Vezano knjigo računov morajo pri gotovinskem poslovanju uporabljati tudi tisti zavezanci, ki sicer za izdajo računov uporabljajo registrske blagajne, in sicer v primeru, ko izdaja računov ni možna zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave ali zaradi izpada električne energije.

Vezana knjiga računov >>

Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov so obravnavane kot posebno hud davčni prekršek. V primeru neustrezne izdaje računa ali nezagotavljanja izvornih podatkov (in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov) v vezani knjigi računov, so predpisane globe od 20.000 do 250.000 evrov.

Zavezanci, ki morajo s FURS pri oddaji davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog ter obrazcev poslovati preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezanih knjig računov izvesti preko portala eDavki. Zavezanci, za katere ni predpisano elektronsko poslovanje s FURS (portal eDavki), lahko vezane knjige računov potrdijo tudi osebno v finančnem uradu. Obrazci vlog so dostopni v vseh finančnih uradih in na spletni strani FURS.

Vir: FURS

Oznake: ,