Povečanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje

V Uradnem listu Republike Slovenije so bile 30.1.2009 objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so v veljavo stopile 14.2.2009. Novi zavarovalni podlagi 103 in 104 določata, da so po novem v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni tudi podjetniki, ki so študentje (s.p., d.o.o.), upokojenci, zaposleni za krajši delovni čas (manj kot 40 ur na teden) in ustanovitelji družb in zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe.
Povečanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje

Z uvedbo novih zavarovalnih podlag se bodo nekateim podjetnikom povišali prispevki za zdravstveno zavarovanje.

1. Zavarovalna odlaga 104

Zavarovalna podlaga 104 se nanaša na osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko in poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in iz tega naslova izpolnjujejo pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ker prej Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ni vseboval definicije pojma edini ali glavni poklic in je bilo to opredeljeno le v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so se osebe, ki so opravljale samostojno gospodarsko oz. poklicno dejavnost lahko obvezno zdravstveno zavarovale samo, če so hrati izpolnjevale pogoje za zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V obvezno zavarovanje so vključene z zavarovalno podlago 005 ali 019.

V obvezno zdravstveno zavarovanje tako niso bile vključene osebe, ki so bile ob opravljanju samostojne ali poklicne dejavnosti hkrati na šolanju, v delovnem razmerju z manj kot polnim delovnim časom ali so uveljavljale izvzem iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj je bilo tako opredeljeno v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so določili definicijo edinega in glavnega poklica, kar spreminja pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, saj se bo sedaj obveznost teh presojala na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju in ne več na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Obvezno zdravstveno zavarovanje bodo morale  tako po novem (po 5. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) plačevati osebe, ki opravljajo gospodarsko oz. poklicno dejavnost kot:

 • edini poklic, torej, če ne bodo v delovnem razmerju s polnim delovnim časom (npr. Če samostojni podjetnik posameznik nima sklenjenega delovnega razmerja za polni delovni čas, se šteje, da opravlja dejavnost kot edini poklic.)
 • glavni poklic, torej če bodo v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega in se bodo morali obvezno zdravstveno zavarovati za razliko do polnega delovnega časa (npr. Če je zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje s krajšim delovnim časom od polnega – 30 ur na teden, in je hkrati samostojni podjetnik posameznik, se šteje, da opravlja gospodarsko dejavnost kot glavni poklic.).

Z opredelitvijo pojma edini in glavni poklic v predpisih o zdravstvenem zavarovanju se bo tako razširil krog obvezno zdravstveno zavarovanih oseb, ki opravljajo samostojno gospodarsko in poklicno dejavnost in bo vključeval tudi osebe, ki bodo:

 • na šolanju
 • v delovnem razmerju za več kot polovico, vendar manj kot polni delovni čas in ne bodo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane iz naslova opravljanja samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti (zavarovanje z zavarovalno podlago 005 ali 019)
 • uveljavile izvzem iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (odjava iz zavarovanja po prvem odstavku 18. člena ZPIZ- 1).

Osebe, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic se bodo v obvezno zdravstveno zavarovanje po novih pravilih vključile z:

 • z zavarovalno podlago 005 oziroma 019, če iz tega naslova izpolnjujejo pogoje tudi za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • z zavarovalno podlago 104, če iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Značilnosti zavarovalne podlage 104 so enake zavarovalni podlagi 005 in 019.

Osebe so po tej podlagi obvezno zavarovane za vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja: pravica do zdravstvenih storitev, pravica do nadomestila plače, pravica do potnih stroškov in pravica do pogrebnine in posmrtnine.

2. Zavarovalna podlaga 103

Zavarovalna podlaga 103 se nanaša na lastnike zasebnih podjetij, ki niso obvezno zavarovani na drugi podlagi (6. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) in iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ti so trenutno zavarovani po zavarovalni podlagi 040, ki je določena v skladu s Predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in iz obveznega zdravstvenega zavarovanja izvzema:

 • družbenike zasebnih družb in zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe
 • družbeniki zasebnih družb in zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe, a so na šolanju (in se po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju šteje, da ne opravljajo dejavnost kot edini poklic).

V spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je določeno, da lastniki zasebnih podjetij pridobijo lastnost zavarovanca z dnem vpisa v predpisan register in kot za pogoj za obvezno zdravstveno zavarovanje postavlja, da je zavarovanec lastnik ne pa nujno tudi poslovodna oseba, kar prav tako razširi krog obvezno zdravstveno zavarovanih oseb, ki bo vključeval tudi:

 • družbenike zasebnih družb in zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe
 • družbenike zasebnih družb in zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe, a so na šolanju (in se po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju šteje, da ne opravljajo dejavnost kot edini poklic).

Lastniki zasebnih podjetij se tako po novem vključijo v obvezno zdravstveno zavarovanje po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ:

 • z zavarovalno podlago 040, če iz tega naslova izpolnjujejo tudi pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • z zavarovalno podlago 103, če iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovalna podlaga se v nekaterih točkah razlikuje od zavarovalne podlage 040.

Osebe so po tej podlagi obvezno zavarovane za vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja: pravica do zdravstvenih storitev, pravica do nadomestila plače, pravica do potnih stroškov in pravica do pogrebnine in posmrtnine.

S temi spremembami se bodo povišali prispevki za zdravstveno zavarovanje študentom, upokojencem in zaposlenim za krajši delovni čas, ki imajo lastno podjetje (s.p., d.o.o.) in ustanoviteljem družb in zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe. Prispevki bodo tako ob vstopu v zavarovanje npr. za študente znašali 13,45% od zneska minimalne plače, ki trenutno znaša 589,19 EUR oz. 79,25 EUR, v prihodnosti pa se bodo izračunavali na podlagi odmerjenega dobička.

 

Vir: DURS

 

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje