SAOP uvedel sistem za registracijo delovnega časa

Avtor Borut Borštnik — 30.04.2009
Komentiraj!
Nov programski modul SAOP Registracija časa poenostavlja vodenje podatkov o prisotnosti zaposlenih in vodenje podatkov za obračun plač ter zmanjšuje stroške za informacijsko podporo pri kadrovskem menedžmentu.
SAOP uvedel sistem za registracijo delovnega časa

SAOP izboljšuje iCenter.

Učinkovito obvladovanje podatkov o prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu je eden osnovnih ciljev kadrovskih služb. Podjetje SAOP d.o.o., vodilni slovenski ponudnik poslovnih programskih rešitev za mala in srednja podjetja ter javne ustanove, je izdelalo sodobno informacijsko rešitev SAOP Registracija časa za vodenje prisotnosti zaposlenih. SAOP Registracija časa je kot programski modul del poslovnega informacijskega sistem iCenter in je neposredno povezan s kadrovsko evidenco in obračunom plač. S tem vzpostavlja avtomatizacijo rutinskih postopkov v kadrovskih službah, na primer ročnega vodenja salda ur ter prepisovanja podatkov za obračun plač. V povezavi s pripomočkom Aktivno obveščanje lahko kadrovska služba vzpostavi sistem samodejnega obveščanja zaposlenih na primer o koriščenju prenesenega dopusta iz prejšnjega leta ter za opozarjanje o negativnem saldu ur.

„iCenter je edini poslovni informacijski sistem za manjša in srednja podjetja na slovenskem tržišču, ki ima vgrajeno lastno registracijo delovnega časa,“ je poudarila Liljana Zorn, vodja prodaje v podjetju SAOP. Investicije v dodatne rešitve za registracijo delovnega časa, ki jih dobavljajo specializirani ponudniki niso potrebne, obenem pa je odveč tudi skrb za  povezovanje  tovrstnih rešitev z obstoječimi programi za kadrovsko evidenco in obračun plač.

iCenter SAOP Registracija časa je celovit sistem za vodenje prisotnosti. Združuje registracijski terminal z ekranom na dotik in bralnikom kartic RFID ali obeskov za identifikacijo ter programsko opremo za upravljanje s podatki registracije in pripravo obračuna v modulu SAOP obračun plač zaposlenim. Velika prednost modula SAOP registracija časa je, da uporabnikom omogoča vodenje prisotnosti v načinu drsečega in fiksnega delovnega časa. Na registracijskem terminalu imajo zaposleni na voljo informacije o prihodu in odhodu z dela, trenutnem stanju ur ter prisotnosti po dnevih. Skrbniku pa omogoča popravljanje nepopolnih podatkov, manjkajočih dogodkov in vodenje šifranta zaposlenih ter delovnega koledarja.

„SAOP Registracija časa poenostavlja delo v kadrovskih službah bodisi zaradi odprave ročnega vodenja podatkov o prisotnosti bodisi zaradi vgrajenih zmožnosti za analiziranje prisotnosti vseh zaposlenih,“ je še povedala Liljana Zorn. Z uporabo tega sistema se v kadrovskih službah zmanjša obseg ročnega dela. Šifrant zaposlenih je na primer usklajen s šifrantom iz kadrovske evidence. SAOP Registracija časa poleg tega omogoča samodejen prenos podatkov v modul za obračun plač ter pripravo podatkov o viških ur za obračun nadurnega dela.

Poskrbljeno je tudi za varnostno shranjevanje registracijskih podatkov, kar odpravlja tveganja za izgubo podatkov o opravljenem delu in nepravilno obračunavanje plače. V kadrovski službi lahko podatke iz registracije prisotnosti uporabijo za  samodejno obveščanje zaposlenih prek nastavitve obvestil v pripomočku Aktivno obveščanje. Tako lahko obveščajo zaposlene o koriščenju prenesenega dopusta iz preteklega leta, o negativnem saldu ur pred obračunom plač ali o katerih koli dogodkih povezanih s prisotnostjo ali odsotnostjo na delovnem mestu.

Prijavi se na e-novice!