SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Kadrovski in drugi vidiki poslovanja podjetja

Kadrovski in drugi vidiki poslovanja podjetja

Kdaj 30.01.2020 od 15:00 do 19:00
Kje MP hub
Facebook
Kontakt
Telefon 030 708 807
Koledar

Žal je Slovenija podjetnikom birokratsko precej neprijazna država. Pravila delovanja tako opredeljuje več kot 800 različnih zakonov ter kar 19.000 podzakonskih predpisov, kar je posledica nenehnega spreminjanja zakonodaje.

Tovrstno stanje negativno vpliva tudi na podjetnike. Podjetnik je namreč prava uka stranka, kar pomeni, da prekrškovno in kazensko odgovarja za morebitno nespoštovanje zakonov, tudi če nastane zaradi nepoznavanja le teh.

Da bi se izognili morebitnim kaznim in ostalim ukrepom, smo za vas pripravili delavnico, katere vsebino je pripravil univ. dipl. pravnik Blaž Jamšek z naslovom Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja.

Na delavnici, ki je karseda praktično zastavljena, se bomo posvetili naslednjim temam:

Program delavnice

KADROVSKE ZADEVE

 1. Kadrovska mapa zaposlenih (obvezne evidence o delavcih, stroških dela, izrabi delovnega časa in drugo)
 2. Sistematizacija delovnih mest
 3. Različni pravilniki o uporabi lastnih naprav za delovne potrebe, uporabi službenih vozil, politika čiste mize in zaslona idr.
 4. Pravni vidiki iskanja kadrov

PRAVNI TEMELJI ZA DELO

 1. Delovno razmerje in Pogodba o zaposlitvi
  1. Obvezne sestavine in pogodbena svoboda
  2. Postopek obvezna socialna zavarovanja
 2. Avtorska / podjemna pogodba ter študentsko delo
 3. Gospodarska pogodba za sodelavce s.p.-je
 4. Kolektivne pogodbe in sindikati

POSEBNOSTI POGODBENEGA DELA

 1. Domneva obstoja delovnega razmerja
 2. Varovanje poslovnih skrivnosti
 3. Poskusno delo
 4. Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved
 5. Ekonomsko odvisne osebe
 6. (Ne)določen čas in odpoved delovnega razmerja
 7. Mobbing

VARNOST PRI DELU IN ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

 1. Obveznost zdravniških pregledov
 2. Izobraževanje in dokumenti za varnost pri delu

NADZOR NA DELOVNEM MESTU

 1. Pravni in praktični vidiki pričakovane stopnje zasebnosti
 2. Merjenje delovne učinkovitosti

*Varstvo osebnih podatkov ni predmet izobraževanja, saj ga obravnavamo na delavnici GDPR po GDPR.

Ponudili vam bomo celosten pregled obveznih pravnih dokumentov potrebnih za začetek poslovanja podjetja (kadrovski zadeve) z vsemi pravnimi posebnostmi in praktičnimi nasveti ter primeri dobre prakse.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja želi osvetliti kadrovske in sorodne pravne vidike v podjetjih s poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih ter startupih. Namenjena je tistim, ki se ukvarjajo s sestavljanjem pogodb v podjetju, izbiranjem novih sodelavcev, reševanjem zapletov z obstoječimi sodelavci, skratka vsem, ki se v podjetju ukvarjajo s kadrovanjem.

Po naših izkušnjah so v mikro, malih in srednjih podjetjih ter startupih to predvsem direktorji, pravniki s kadrovskimi nalogami ter soustanovitelji podjetij.

»Delavnica je namenjena vsem inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci), novim in obstoječim inovativnim start up podjetjem.«

Delavnico kontinuiramo izvajamo že dve leti, v tem času smo jo ponovili šestkrat.

Mnenja preteklih udeležencev delavnice

Predavatelj

Blaž Jamšek, univ. dipl. iur.

Blaž Jamšek, univ. dipl. iur, je pravnik, podjetnik in tehnološki navdušenec. Kot pravni svetovalec je specializiran za področja informacijske tehnologije, finančno-tehnoloških zagonskih podjetij in alternativnih metod investiranja.

Ima večletne izkušnje s pravnim svetovanjem mladim in zagonskim podjetjem. Te pridobiva ob delu z domačimi in tujimi podjetji različnih velikosti. V zadnjem času je Blaž med drugim prevzel tudi funkcijo senior pravnika v Zavodu mladi podjetnik, v okviru svojih nalog pa vodi tudi naše pravno svetovanje.

Elektronska pošta: blaz.jamsek (at) mladipodjetnik.si

Kotizacija

Udeležba na delavnici je brezplačna. Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. EU skladi.

Število mest je omejeno na 12. Obvezne so prijave prek spodnje prijavnice.

PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE!