MP SIO 2020-22

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

V letu 2019 se je Zavod mladi podjetnik, so.p., prijavil na razpis za financiranje aktivnosti za podporo inovativnim podjetjem ter sredstva uspešno pridobil.

Skozi svoje aktivnosti bomo v fazi 1 delovanja promovirali podjetništvo in podpirali bodoče podjetnike ter bodoča start-up podjetja. Poleg aktivne promocije podjetništva kot karierne opcije se bomo osredotočali na inovativne posameznike in podjetniške ekipe z inovativnimi idejami in s potencialom hitre rasti, ki bodo potrebovali aktivno podporo pri realizaciji le-teh. Prek individualnih svetovanj podjetnikom začetnikom bomo pomagali pri preverbi poslovne ideje in pripravi poslovnega načrta ter izdelavi »canvasa« (poslovni okvir). S tem bomo start-upom pomagali pri boljšem poslovnem odločanju, testiranju ideje in hipotez ter izogibanju začetniškim podjetniškim napakam.

S pomočjo programa MP šola bomo udeležencem posredovali znanje in kompetence za lažji začetek podjetniške poti na vseh ključnih področjih (inoviranje, podjetniške metodologije, marketing, finance, prodaja, pridobivanje kapitala ipd.). Za zahtevne primere bo na voljo dolgoročno mentoriranje s strani naših podjetniških svetovalcev.

V fazi 2 delovanja se bomo osredotočili na že obstoječe start-upe in ostala mlada podjetja, ki jim bomo prek skupinskih dogodkov nudili primere dobrih praks in poslovno mreženje, individualno svetovanje za kvalitetnejše poslovno odločanje in informiranje, tematske dogodke, kjer bodo udeleženci pridobivali znanja in kompetence za pospešitev prodaje in posledično rasti podjetja. Posebno mesto bodo imela tudi poglobljena mentoriranja, v katera bomo vključili strokovnjake iz različnih področij za dolgoročno pomoč in spremljanje napredka podjetij.

Pri uresničevanju svojega poslanstva bomo še naprej aktivno sodelovali z vsemi deležniki v poslovnem okolju – izobraževalnimi inštitucijami, raziskovalnimi organizacijami, univerzami, uspešnimi podjetniki, gospodarstvom in drugimi organizacijami podpornega okolja, tako doma kot v tujini. Nabor organizacij s katerimi se sodelujemo se nenehno širi in povečuje glede na potrebe naših programov, ki se dopolnjujejo iz leta v leto.

Vodja programa MP SIO 2020-2020 je Gašper Pleško. Mentorji in predavatelji so: Borut Borštnik, Blaž Jamšek, Maruša Štepec, Alen Draganovič in mnogi drugi.

Za več informacij o vključitvi v program izpolnite spodnji obrazec: