Razpis P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 12.02.2021 objavil javni razpis P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg.
P2 2021-01

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2 v letu 2021?

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2020 do vključno 15.03.2021, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Predselekcijski postopek pred prijavo na razpis:

Pred prijavo na razpis imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2021, do 18. marca 2021 možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2021, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu,  pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2021. Rok za oddajo vlog na SPS je 13. april 2021 do 14:00 ure, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.

Po oddaji vloge brezplačno sodelovanje z mentorjem in možnost sodelovanja v specializiranih programih:

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPSom je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Lista start up mentorjev je dostopna na spletni strani SPSa. Podjetja pa se imajo tudi možnost vključiti v več kot 10 specializiranih intenzivnih programov v okviru »Startupplus programa. Program na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna start up  podjetja za hitro globalno rast. Programe usposabljanja najdete na naslednji povezavi: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/

Postopek pridobitve subvencije P2 2021:

2,16 mio EUR bo tudi letos okrepilo 40 NOVIH inovativnih podjetij

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud iz razpisa P2 2021 bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja. Gre za spodbudo start upom, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu oz. razvoja prototipa in testiranja trga.

S pomočjo MP zanesljivo do P2!

Si želite izkoristiti brezplačno pomoč ekipe MP za prijavo na P2 v okviru projekta SIO? Zaupajte nam več informacij o vaši ideji. Naša ekipa bo prijave pregledala ter vas kontaktirala.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Program MP SIO 2020-22: pravi naslov, če želite do sredstev na razpisu P2

Program MP SIO 2020-22: pravi naslov, če želite do sredstev na razpisu P2

Inovativna zagonska podjetja s potencialnom dobre rasti in zaposlovanja, ki iščejo prebojni kapital za realizacijo svoje poslovne ideje, imajo odlično priložnost za vključitev v brezplačni program MP SIO 2020-22. Startupi, ki si želijo osvojiti najprej domači in nato še tuji trg, v okviru programa brezplačno koristijo izobraževanja, svetovanja in strokovno mentorstvo, med drugim pri pridobivanju nepovratnih sredstev, kot je zagonski kapital v okviru razpisa P2. Preberite več >>

Dobra praksa sodelovanja na SIO: Optimiz3d

Dobra praksa sodelovanja na SIO: Optimiz3d

Optimiz3D je inovativno zagonsko podjetje za hitro in natančno 5-osno CNC obdelavo in storitev 3D tiskanja. S podjetnikom Miho Koprivcem smo se pogovarjali o sodelovanju na SIO operaciji, kjer inovativnim podjetnikom pomagamo pri ključnih prvih korakih. Preberite več >>

Vključi se v MP SIO 2020-22

Vključi se v MP SIO 2020-22

Program SIO SIO-MP-2020-2022 je program, ki omogoča inovativnim startupom koriščenje brezplačnih storitev v smislu izobraževanj, svetovanj, mentoriranja ter dalj časa trajajočega ekspertnega svetovanja. Namenjen je tako posameznikom z idejo, kot tudi že delujočim startupom. Preberite več >>

VIDEO: Posnetek druženja s KINGSBOX!

VIDEO: Posnetek druženja s KINGSBOX!

Na virtualnem druženju z mladima podjetnikoma Dejanom Kobalom in Luko Železnikom, ki sta ustanovitelja blagovne znamke Kingsbox, smo o njiju izvedeli prav vse. Od prvih korakov v svet podjetništva, do današnjih uspehov in načrtov za prihodnost. Preberite več >>

Amonito – Kitarski ojačevalski sistem

Amonito – Kitarski ojačevalski sistem

Amonito je prvi kitarski ojačevalski sistem, ki ponuja inovativno rešitev zmanjšanja teže ojačevalca, prav tako pa gre za prvi kitarski ojačevalec, katerega ohišje je narejeno iz karbonskih vlaken. Preberite več >>

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje