Postani Mladi podjetnik

Na dogodku Postani Mladi podjetnik bo potekala predstavitev projekta ter rezultatov programa Mladi podjetniki 2017-2019. Gre za program, ki omogoča mladim do 29 let pridobitev 5.000 evrov subvencije za samozaposlitev. Predstavljene bodo tudi uspešne podjetniške zgodbe udeležencev projekta.
Postani Mladi podjetnik (Vir: tp-lj.si)

Postani Mladi podjetnik (Vir: tp-lj.si)

Kdaj 19.09.2018 od 8:30 do 13:00
Kje Konferenčna dvorana stavbe B, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Kontakt
Telefon +386 1 620 34 00
Koledar

Imaš željo odpreti svoje podjetje in si mlajši od 29 let? Imaš zanimivo poslovno idejo, vendar potrebuješ začetni kapital in znanje? Te zanimajo poslovni nasveti iz prve roke? Bi rad spoznal uspešne podjetnike in možnosti za pridobitev 5.000 evrov subvencije za ustanovitev svojega podjetja?

Spoznal boš projekt Mladi podjetniki, ki ga razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinancirata pa Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je 300 bodočim mladim podjetnikom ponuditi priložnost za pridobitev podjetniškega znanja, ki jim bo olajšalo samostojno podjetniško pot. Preko dvanajstih brezplačnih delavnic in dodatnega 20-urnega individualnega mentorstva bodo udeleženci projekta pripravili podjetniški načrt za svoje novonastalo podjetje. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije iz sredstev Evropskega socialnega sklada podelil subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov.

Do sedaj smo izvedli že 7 usposabljanj, pred nami pa jih je še 17. Potekala bodo v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici in Kopru do marca 2019. Če želiš pridobiti več informacij o projektu, procesu izbire, načinu prijave in izkušnjah udeležencev, ki so usposabljanje že zaključili, se prijavi na dogodek!

Na dogodku boš prav tako dobil idealno priložnost – poslušati predavanje Terese Córdove in Aleša Lisca, dveh strokovnjakov, ki bosta delila svoje podjetniško znanje, izkušnje in nasvete, kako stopiti na podjetniško pot.

Program dogodka

8:30 Prihod udeležencev in registracija

8:45 Predstavitev projekta Mladi podjetniki in pregled doseženih rezultatov

9:15 Teresa Córdova, Direktorica Inštituta Great Cities na Univerzi v Illinoisu v Chicagu.
Pomen spodbujanja malih in lokalnih podjetnikov ter predstavitev primerov dobrih praks
malih in lokalnih podjetij iz ZDA (predavanje bo v angleščini)

10:30 Odmor za kavo

10:45 Primeri dobrih praks: Predstavitev perspektivnih udeležencev programa Mladi podjetniki

11:30 Aleš Lisac: Motivacija za podjetništvo – kako začeti in uspeti s prodajo v podjetniških vodah?

13:00 Zaključek in druženje

Prijave: Dogodek je brezplačen, vendar je zaradi prostorske omejitve za udeležbo na predavanju prijava obvezna.

Na dogodek se lahko prijavite na naslednji povezavi.

Partnerji in izvajalci projekta

Partnerji in izvajalci projekta so Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Gospodarska zbornica Slovenije, Primorski tehnološki park d.o.o. in Zavod mladi podjetnik, ki imajo bogate izkušnje s pomočjo mladim pri njihovih podjetniških izzivih.

U.S. Embassy Ljubljana

U.S. Embassy Ljubljana

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Na dogodek se lahko prijavite na naslednji povezavi.