Blaž Kos: Napačne predpostavke

Američani imajo pregovor, ki gre nekako takole: »Wrong assumptions are mother of all fuckups«, torej da so napačne predpostavke vzrok vseh neuspehov. Na podlagi pregledanih na stotine poslovnih načrtov in podjetij ter lastnih izkušenj lahko rečem, da je to povsem res.

Za uresničitev katerega koli projekta potrebujemo idejo, izjemen tim in kapital. Če nimamo vsaj nekaj kapitala, se težko česar koli lotimo. Brez izjemnega tima, je ideja lahko še tako dobra in tudi z izjemno veliko vloženega kapitala ne bo nič iz realizacije. Dober tim je garancija, da bo iz projekta vsaj nekaj nastalo. Potem je tukaj še ideja…

Pri kapitalu je jasno, ali ga imamo, ali ga pač nimamo. Pri timu je tako, da če sami nismo trdno zavezani k temu, da bomo nekaj uresničili, nihče drug ne bo namesto nas. In tim bo v povprečju tako dober, kot smo dobri mi sami. Koliko smo sami kompetentni, pa že nekako vemo. Idejo pa se lahko testira samo na trgu.

O elementih dobre ideje sem že pisal. Pomembno je, da imamo jasen namen, rešujemo nek problem oziroma bolečino, imamo velik trg in stranke, ki si lahko privoščijo nakup naše rešitve ter čim večjo maržo. Vendar zadnjo sodbo o tem, ali je ideja dobra ali ne lahko poda samo trg. Sploh, če je bilo na ravni eksekucije narejeno vse tako, kot je treba. Ravno napačne predpostavke pa so asimetrija, ki nastane na podlagi našega modela realnosti in objektivne realnosti.

Vabljeni tudi k branju drugih člankov Blaža Kosa!

Ljudje delujemo na podlagi naše subjektivne realnosti, ki je naš lastni model objektivnega sveta. Ta subjektivna realnost ima marsikatero napako. Te napake pa nastanejo zaradi posploševanja, čustvenega izkrivljanja itn. Vendar, ko načrtujemo poslovne ideje, običajno vedno izhajamo iz sebe in iz svojega lastnega subjektivnega modela realnosti.

Za podjetništvo veljata dve pravili. Prvo je, čim prej na trg in sproti popravljajte svoje predpostavke. Tako razvijajte vašo idejo, prilagodite poslovni mode, preusmerite podjetje. In drugo, če pač trga enostavno ni, če lovite tam, kjer ni rib, propadite čim hitreje. To ni nič takega in pozabite na mnenja drugih ljudi ipd. Propad je zgolj orodje, da se lahko zgodi nekaj novega, nekaj lepšega. Morate rušiti, da boste lahko zopet gradili. Če vam kdo kaj očita, pa naj sam poskusi. Podjetništvo je eno izmed najtežjih poklicev v življenju. Imeli pa boste več uspeha, če boste dvomili v vse svoje predpostavke. Na koncu ni pomembno kdo ima prav, vendar kaj je prav.

Vir: Blaž Kos

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje