Career Kicker: prijavite se lahko še do 26. julija

Še do 26. julija bo potekalo zbiranje inovativnih in prodornih predlogov za zasnovo spletne platforme, namenjene promociji lokalne samooskrbe, ki ga organizira Kulturno umetniško društvo Plac v okviru projekta Career Kicker.
Career Kicker: prijavite se lahko še do 26. julija

Career Kicker: prijavite se lahko še do 26. julija (Vir slike: Career-kicker.com)

Kulturno umetniško društvo Plac, ki deluje že od leta 2004, si prizadeva povečati prepoznavnost Metlike kot atraktivne destinacije za ljubitelje narave, izboljšati medgeneracijsko povezanost v lokalnem okolju, prepoznavnost manjših kmetov, obrtnikov, čebelarjev, društev in ostalih manjših podjetnikov ter ozaveščati širšo javnost o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine. 

Z namenom izdelati podatkovno zbirko lokalnih pridelovalcev ekološke hrane ter izdelkov različnih starih in domačih obrti ter jih na inovativen način predstaviti širši javnosti prek spletne platforme, so ustvarili projekt Career Kicker, v okviru katerega iščejo inovativne in prodorne predloge za zasnovo spletne platforme, namenjene promociji lokalne samooskrbe, kjer želijo (poleg običajnih promocijskih vsebin) ponudnikom in uporabnikom omogočiti:

Nova priložnost usposabljanja za mlade – Career Kicker >>

  • vpogled v spletno podatkovno zbirko lokalnih ponudnikov blaga in storitev, ki naj deluje na principu zbirnika podatkov in 
  • povezovanje ter navezovanje stikov med lokalnimi ponudniki in širšo javnostjo.

Med rešitvami, prispelimi do 26. julija 2015, bodo izbrali avtorja najboljše ter ga povabili na 14-dnevno prostovoljno usposabljanje na delovnem mestu (4 ure na dan), kjer bo v sodelovanju z mentorjem nadaljeval z delom na predlagani rešitvi.

V vlogi mentorja bo Peter Guštin, idejni vodja projekta, ki ima raznolike izkušnje s področja trajnostnega razvoja podeželja in dela z mladimi. Področje njegovega delovanja vključuje tudi turizem, organizacijo kulturnih in športnih dogodkov ter ekološke pridelave in predelave hrane. Največ znanj in izkušenj je pridobil kot prostovoljec v različnih organizacijah, na poletnih izobraževalnih kampih in pri delu na recepciji turistične destinacije.

Vir: Career-kicker.com

Oznake: ,