Kako pomembna je analiza trga?

Ob ustanavljanju podjetja je potrebno upoštevati mnogo dejavnikov: najprej moramo identificirati kupce, ugotoviti velikost trga ter spremljati našo konkurenco. Zelo pomembno vlogo pa ima predvsem pri poslovanju manjših podjetij tudi analiza trga.
Omejitev gotovinskega poslovanja na 5.000 evrov

Omejitev plačevanja z gotovino. (Vir slike: sxc.hu)

Analiza trga je eden najpomembnejših delov poslovnega načrta. Močno namreč pripomore pri ugotavljanju, kam naši izdelki in storitve na trgu sploh spadajo, na podlagi same analize ciljnega trga pa lahko tudi načrtujemo kasnejše aktivnosti na področju trženja in marketinga. 

Uspešno izdelana analiza trga lahko močno zmanjša naše stroške v prihodnosti. Pomislite, da že na začetku ugotovimo, da je naša poslovna ideja povsem neuporabna – v tem primeru so prihranki lahko ogromni! Investicija v preverjanje vzdržnosti poslovne ideje mora zatorej biti že del začetnega vložka, kljub pomanjkanju finančnih virov, s katerim se mladi podjetniki pogosto soočajo. Poslovna ideja mora namreč biti takšna, da bo že sama od sebe pritegnila stranke. 

Ko imamo ustrezno poslovno idejo, moramo dodobra spoznati potencialne kupce. Ugotoviti moramo predvsem njihovo dostopnost, prek katerih prodajnih kanalov jih bomo najlažje dosegli oz. kateri so tisti kanali, prek katerih najraje poslujejo.

Pomembno pa je, da analiziranju tržišča posvečamo ves čas, ne le ob ustanavljanju podjetja. Gre namreč za hitro spreminjajoče se področje, zato je kontinuirano izvajanje teh aktivnosti nuja in podjetju prinaša veliko konkurenčno prednost. 

Oznake: , , , ,