Kako ukrepati v primeru nedobave blaga?

Kako ukrepati v primerih, ko naročimo blago, pa nam ga podjetja ne dobavijo ali nam ga dobavijo z napako? Preberite nekaj konkretnih situacij, ki vam bodo orisale razpoložljive pravne možnosti - garancija, stvarna napaka, zahtevek za obresti v primeru škode ipd.
Novi lastniki blagovnih znamk, pozor!

Vir slike: Bigstockphoto.com)

V takih primerih velja, da prodajalec kupcu ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti. Kupec ima tedaj več možnosti. Lahko zahteva, naj prodajalec (nemudoma) izpolni svojo obveznost. Lahko pa tudi odstopi od pogodbe z navadno izjavo, ki jo vroči prodajalcu (in seveda obenem zahteva vračilo vplačanih sredstev). Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe, prodajalec pa svoje obveznosti ne dobavi (ne dostavi blaga), je pogodba razvezana ex lege, torej po samem zakonu.

Kupec, ki je blago že vplačal, pa mu ga prodajalec ni dobavil, lahko od njega zahteva tudi odškodnino. In sicer zaradi škode, ki jo je utrpel zaradi prodajalčevega ravnanja. Poglejmo si nekaj konkretnih primerov

Primer 1:

Pri podjetju, ki se ukvarja s prodajo gradbene opreme, ste kupili ploščice in laminate za svoje poslovne prostore. Zanje ste odšteli 5.000 evrov. Ob nakupu vam da prodajalec vedeti, da laminatov sicer nima na zalogi in vam jih bo dostavil v roku dveh tednov. Minila sta že dva meseca, a o laminatih še vedno ni ne duha ne sluha.

Kako ukrepati?

V takem primeru je potrebno odgovorne osebe v trgovskem podjetju pisno pozvati, da nemudoma (ali v zelo kratkem roku) dostavijo kupljeno in plačano blago. In jih obenem opomniti, da boste sicer terjali vračilo plačanega zneska, skupaj z obrestmi.

Od trgovskega podjetja lahko namreč po zakonu zahtevate vrnitev plačanega zneska. Poleg tega pa vam je podjetje dolžno povrniti tudi obresti, in sicer po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece. Če vam je zaradi zamude, ki ste jo utrpeli zaradi nedostavljenega blaga, nastala tudi škoda, pa lahko poleg vplačanega denarja in obresti od prodajalca zahtevate tudi odškodnino.

Primer 2:

Pri neki manj znani agenciji, ki se ukvarja s prodajo letalskih vozovnic, ste vplačali letalsko vozovnico za službeno potovanje v London za dve osebi. Za tega »dealerja« ste se odločili, ker so bile njegove cene vozovnic za več kot 15 odstotkov nižje od konkurence. Vplačali ste tudi avans za obe vozovnici. Čeprav ste predhodno preverili ali gre za resno agencijo (zdelo se vam je, da je tako, saj so razpolagali z ustreznimi poslovnimi prostori, imeli so svojo spletno stran ipd.), ste vseeno “nasrkali”.

Mesec dni po vplačilu avansa ste namreč ugotovili, da se v »agenciji« nihče več ne javlja na vaše telefonske pozive, ko pa ste agencijo obiskali, ste ugotovili, da je fantomsko izginila.

Kaj storiti?

Pri tako imenovanih “poceni” agencijah vedno obstaja določeno tveganje, da gre morda za kakšne prevarante. Zato je potrebno biti pri vplačilih denarja pri takih agencijah še posebej previden.

Čeprav je povsem razumljivo, da ljudje poskušajo varčevati na vseh področjih, pa je še vedno bolje, da odštejete kakšen evro več. Da vplačate storitev, kot se »šika«. Ker na sedežu  agencije niste našli nikogar, se bojim, da imate zelo skromne možnosti, da bi še kdaj prišli do vplačanega denarja. Zato vam v takih primerih preostane le še prijava na policiji zaradi goljufije. Do svojega denarja boste sicer verjetno težko prišli.

Primer 3:

Pri nekem podjetju, ki se ukvarja s prodajo opreme za gostince, ste nedavno kupili blagajno. Blagajno so vam po rahli zamudi sicer dostavili, a ste ugotovili, da ni ista kot tista, ki jo je podjetje oglaševalo v medijih. Sumite celo, da gre za poceni blago, narejeno na Kitajskem. Kako ukrepati?

Preberite tudi: Reklamacija in zavrnitev računa.

Postopki pri dobavi neustreznega blaga so jasni. Zoper prodajalca lahko uveljavljate garancijsko odgovornost (ker gre za tehnično blago). Pa tudi odgovornost za stvarne napake na prodanem blagu. Če se boste odločili za uveljavljanje garancije, se odpravite do prodajalca. S seboj vzemite račun in garancijski list. Od njega zahtevajte, naj vam izroči ustrezno blagajno – tisto, ki jo je oglaševal. Prodajalec je to dolžan storiti najkasneje v 45. dneh od prejema vaše zahteve. Če tega ne stori, lahko odstopite od pogodbe ali zahtevate znižanje kupnine. V obeh primerih pa uveljavljate tudi odškodnino.