Kakšne so posledice za študenta, ki odpre podjetje?

Tako imenovani študentski s.p., preko katerega je študent podjetnik plačeval znižane prispevke, je bil v začetku leta 2013 ukinjen. Od takrat so študentje, ki odprejo podjetje, plačujejo enake prispevke kot ostali s.p.-ji, poleg tega pa izgubijo študentske ugodnosti.
Kakšne so posledice za študenta, ki odpre podjetje?

Posledice za študenta, ki odpre podjetje (Vir slike: freeimages.com)

Študentje, ki že med študijem pričnejo s podjetniško kariero, se morajo vključiti v sistem socialnih zavarovanj, kar pomeni mesečno plačevanje prispevkov, poleg tega pa izgubijo nekatere študentske bonitete. Status študenta pa ohranijo tudi po odprtju podjetja.

1. Študent ne izgubi statusa študenta in lahko še naprej redno ali izredno študira

Študent z odprtjem podjetja ne izgubi statusa študenta in se lahko ob izpolnjevanju študijskih pogojev redno vpiše v višji letnik. Prav tako lahko izkoristi možnost izrednega študija.

Status študenta preneha (70. člen Zakona o Visokem šolstvu), če študent:

 • diplomira,
 • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

Informacije v zvezi z ustanovitvijo podjetja najdete v rubriki Ustanovitev podjetja

 • se izpiše,
 • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • je bil izključen,
 • dokonča podiplomski študij,
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

Strošek šolnine v primeru izrednega študija lahko študent uveljavlja tudi kot pravno priznan odhodek pod pogojem, da je izobraževanje potrebno za opravljanje dejavnosti oziroma je v zvezi z dejavnostjo.

2. Študent podjetnik izgubi nekatere študentske bonitete oziroma ugodnosti

Študent, ki odpre podjetje izgubi nekatere pravice (bonitete, ugodnosti), kot so:

 • subvencionirana prehrana (študentski boni),
 • subvencioniran javni prevoz (študentske vozovnice),
 • subvencionirano bivanje v študentskih domovih, 
 • možnost opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi)
 • pravica do “študentskega” zdravstvenega zavarovanja.

3. Vpliv na štipendijo

Študent podjetnik lahko izgubi pravico do prejemanja posamezne štipendije, v koliko pogodba o štipendiranju vsebuje določilo, da se v primeru opravljanja dejavnosti, tj. registracije podjetja obveznost štipendiranja prekine.

4. Študent podjetnik in socialna zavarovanja

Študent podjetnik, ki bo svojo podjetniško dejavnost opravljal kot samostojni podjetnik, se bo moral obvezno socialno zavarovati kot samozaposlena oseba (15. člen ZPIZ-2 v povezavi s 15. členom ZZVZZ), kar pomeni, da bo moral mesečno plačevati vsaj minimalne prispevke (ti so v mesecu avgustu 2015 znašali 330,15 evrov). Višji kot je dobiček, višje prispevke mora podjetnik plačevati.

Če vas zanima, kako izračunati višino prispevkov, boste formulo za izračun našli v članku Izračun prispevkov za samostojne podjetnike v 2015 >>

Če študent odpira svoje prvo podjetje, je upravičen do delne oprostitve prispevkov, kar pomeni, da bo prvo leto opravljanja dejavnosti plačeval nekaj manj kot 230 evrov. 

Vse o delni oprostitvi prispevkov najdete v članku Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju novega podjetja >>

V kolikor pa se študent podjetnik odloči za odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pa bo primoran plačevati vsaj minimalne prispevke v višini 382,44 evrov, pod pogojem, da je hkrati družbenik (lastnik, solastnik) in poslovodna oseba (direktor, manager) tega d.o.o.-ja (16. člen ZPIZ-2 v povezavi s 15. členom ZZVZZ).

Viri:

 • Zakon o visokem šolstvu (UL, št. 85/14)
 • Zakon o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju (UL, št. 39/13)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL, št. 91/13)

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje