Kar 220-odstotno povečanje prispevka za ZPIZ

S 1. januarjem 2013 je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali krajše ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012), ki je bistveno povečal prispevek, na podlagi katerega se lahko upravičena oseba prostovoljno vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Ali je čas za novo poslovno idejo?

Ali je čas za novo poslovno idejo? (Vir slike: sxc.hu)

To osebi omogoča pridobitev pravic in obveznosti iz obveznega zavarovanja za primer starosti, invalidnosti in smrti. S prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje zavarovanec pridobi pravice na podlagi plačila prispevka in ne (izključno) na podlagi dela, torej gre za zavarovanca, ki ni v delovnem razmerju. Taka ureditev na primer omogoča, da se brezposelna oseba, ki bi potrebovala le še nekaj mesecev do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, za to obdobje prostovoljno vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in tako izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Z novim zakonom se je višina prispevka povečala, in sicer znaša 186,00 evrov. Glede na dejstvo, da je prispevek pred povečanjem znašal 58,00 evrov, lahko ugotovimo, da gre za 220-odstotno povečanje prispevka.

Trenutno lahko le ugibamo, koliko zavarovancev bo takšno povečanje prisililo v izstop iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s tem pa se bo zmanjšala njihova socialna varnost.

V ta namen je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije že podala pobudo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS za bolj postopen dvig prispevka, s čimer bi omilili učinek 220-odstotnega povečanja prostovoljnega prispevka za najbolj ranljive skupine, torej tiste, ki so dolgotrajno brezposelni in si takšnega dviga ne morejo privoščiti. Minister Andrej Vizjak je na pobudo sindikatov odgovoril, da bo ministrstvo pripravilo možne rešitve za omilitev učinka dviga prispevka, vendar na realizacijo teh obljub še čakamo.

Viri:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 96/2012)
  • Spletna stran Zavoda o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje