Koraki do učinkovitejše blagovne znamke

Ste vedeli, da koncept blagovnih znamk izvira že iz antičnih časov, ko so ljudje na visokih položajih vdelali simbole v žige, pečate, železne palice za ožigosanje ali prstane, da bi označili svojo lastnino ali izvor?
Koraki do učinkovitejše blagovne znamke

Koraki do učinkovitejše blagovne znamke (Vir slike: Freeimages.com)

Danes imajo blagovne znamke podoben namen, saj podjetja želijo s svojim imenom označiti proizvode in storitve, ter jih narediti čim bolj prepoznavne. Predstavljamo vam nekaj korakov, ki jih organizacije uporabljajo za oblikovanje bolj učinkovitih blagovnih znamk.

Določite svoj trg

Po SWOT analizi, s katero preverite svoje prednosti in priložnosti, poiščite trg, za katerega boste lahko čim bolje izkoristili svoje prednosti in priložnosti.

Prepoznajte potencial v podjetju

V svojem podjetju poiščite potencialne segmente, ki niso popolnoma izkoriščeni in bi bili lahko boljši od vaše konkurence.

Opredelite svoje poslanstvo

Preden se odločite za novo celostno grafično podobo, opredelite poslanstvo vašega podjetja:

  • Prepoznajte ključni del vašega trga.
  • Temu trgu sporočite, kaj vaše podjetje počne. Sporočilo naj bo kratko in jasno, da se ga je lahko zapomniti in ponavljati.
  • Jasno sporočite, zakaj je vaše podjetje drugačno in zakaj bi vaše potencialne stranke sploh želele biti vaše stranke.

Izdelajte osebnost, po kateri vas bodo prepoznali

Pomagamo vam pri registraciji blagovne znamke >>

Poiščite primerno ime podjetja, logotip, slogan, svoje tipične barve, pisavo, predstavnike, maskote in melodijo. To lahko uporabite na pismih, vizitkah, spletnih straneh in drugih komunikacijskih orodjih. Poiščite nekoga, ki bo komuniciral z vašim trgom.

Prepoznajte potencial v izdelkih in storitvah

Poiščite potencialne stranke z neizpolnjenimi potrebami, ki bi jih lahko vaši izdelki zadovoljili bolje od vaše konkurence. Pazite, da bodo vaši izdelki drugačni od izdelkov vaše konkurence, saj vam to dviguje vrednost, hkrati pa pazite, da vaši novi izdelki ne bodo nadomestili prodajo starih, če to ni vaš namen.

Boste podobo podjetja združili z izdelkom ali ne?

So situacije, ko podjetje svojo podobo dobro uveljavi z nekim izdelkom, kot je na primer pijača Coca-cola. Vendar ima združevanje podobe podjetja in izdelka lahko tudi nasprotni učinek. Ljudje lahko neko podjetje preveč povezujejo z drugim izdelkom. Tak primer je neuspešna prodaja IBM-ovih tiskalnikov, saj so to podjetje kupci preveč povezovali z računalniki. Prepričajte se, ali bi bilo združevanje pametno.

Analizirajte in ukrepajte

Ko ste enkrat na trgu, analizirajte, kako učinkovite so bile vaše poteze, kje ste bili uspešni in kje ne, ter na podlagi tega izpopolnite vaše metode.

Vir:businessinsider.com

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje