Lego razkriva skrivnosti uspešnega poslovanja

Za vsakega izmed nas ima beseda Lego, brez kakršne koli dodatne razlage, dobro poznan pomen. Lego je eno izmed tistih podjetij, ki je od svoje ustanovitve leta 1932 neprestano delalo na svoji dobri prepoznavnosti tako med mlajšo kot tudi med starejšo generacijo.
Lego razkriva skrivnosti uspešnega poslovanja

Lego razkriva skrivnosti uspešnega poslovanja (Vir slike: thisismoney.co.uk)

Na prvem mestu njihovega poslovanja je bil vedno jasno zastavljen cilj: motivirati otroke in spodbuditi njihovo kreativnost. Ko so prišli do te stopnje, so potem z lahkoto razvijali svoje delovanje in v projekte neprestano vključevali številne novitete. Kot primer lahko izpostavimo projekt z NASO. Gre za projekt, s katerim so otrokom omogočili, da z njihovimi igračami preizkusijo svoje sposobnosti in domišljijo v gradnji letal – letal, s katerimi bi lahko leteli v prihodnosti. Še večjo pozornost množic so pritegnili z vključitvijo predstavitve Lego sestavnih delov za novi film Superman, Jekleni mož (Man of Steel).

Spodaj smo navedli štiri ključne točke poslovne strategije, s katerimi Lego zagotavlja uspeh.

1. Konsistentnost je ključ.

Lego se drži izključno prvorazrednih standardov. Vse Lego kocke so oblikovane tako, da so unikatne, vsi modeli pa se med seboj ujemajo. Prav zaradi takšnega sistema izdelovanja izdelkov Lego slovi kot eno najbolj konsistentnih podjetij v zgodovini. Delčki Lego kock, narejenih v letu 1958, ko je bil ustvarjen prvi moderni blok Lego kock, se še vedno ujemajo s kockami, narejenimi danes.

Vse do danes je podjetje ustvarjalo različne vrste igranja s kockami in hkrati tudi spreminjalo in ustvarjalo drugačne komponente svojega poslovanja, konsistentnost vsakega proizvoda pa je ostala enaka. Za uspeh vsakega mladega podjetnika je ključno neprestano ustvarjanje novih in visoko kvalitetnih izdelkov ali storitev, s tem pa je namen tudi vedno preseči uporabnikova pričakovanja.

2. Sodelovanje v procesu načrtovanja in oblikovanja izdelkov.

Skupinsko sodelovanje znotraj podjetja je ključnega pomena. Pomembno je, da so izdelki načrtovani in oblikovani unikatno in da oblikovalci ob vsem tem upoštevajo tudi, da bo izdelek uporabnikom všeč in zabaven. Le sodelovanje znotraj delovne ekipe pomeni uspešno opravljeno nalogo, kar pa posledično pomeni tudi povečanje prodaje novih izdelkov ob njihovem prihodu na trg.

3. Jasno poslanstvo.

Poslovni načrt močno pripomore pri načrtovanju delovne strategije.

Lego si je na začetku zastavil jasno poslanstvo. Na podlagi njega si podjetje oblikuje svojo vzpodbudno misel, ki služi kot temelj skozi celoten posloven projekt in ves čas opominja, na kaj ekipa ne sme pozabiti in po čem bo izdelek ali podjetje ostalo strankam v spominu. Primer poslanstva Lega: ”Naš največji namen je motivirati in razvijati otroško domišljijo na čim bolj kreativen način, jih spodbuditi, da razmišljajo sistematično, ter da na tak način izrazijo svoje sposobnosti oblikovanja.

4. Neprestano presenečanje uporabnikov izdelkov, storitev.

Lego ima veliko množico organizacij, preko katerih se združujejo njihovi privrženci – preko spleta ali z dejanskimi srečanji. Lahko rečemo, da so te organizirane skupnosti dokaz, ki implicira prav na to, da Lego vedno znova s svojimi izdelki, ki spodbujajo kreativnost, navdušuje uporabnike vseh starosti.

Vir: Young Entrepreneur

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje