LinkedAge – starostniki na izmenjavo v tujino!

Tomaž Lorenzetti in Marko Guček sta v trendu staranja prebivalstva odkrila nenavadno poslovno priložnost. Pod okriljem podjetja Socinet sta razvila svojevrstno komunikacijsko orodje LinkedAge, ki starostnikom omogoča uporabo nastanitvenih zmogljivosti domov v Evropi.
LinkedAge – starostniki na izmenjavo v tujino!

Tomaž Lorenzetti

LinkedAge omogoča dodatno trženje nastanitvenih zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov – izsledki raziskav namreč kažejo, da je od 25 do 35 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti neizkoriščenih –  stanovalcem oziroma uporabnikom teh storitev pa nepozabno izkušnjo. Omenjeno komunikacijsko orodje tako omogoča izmenjavo ali najem prostih nastanitev, ki se kažejo v obliki varovanih stanovanj ali domov za ostarele. »Razvijamo storitve, ki so usmerjene predvsem v korist uporabnikov pri optimizaciji njihovih stroškov, svojo profitabilnost pa si zagotovimo z ekonomijo obsega, obsegom povpraševanja,« razloži Lorenzetti.

Učinkovito preseganje finančnih ovir na podjetniški poti

Tomaž Lorenzetti in Marko Guček se na svoji podjetniški poti trudita tudi učinkovito presegati pojavljajoče se finančne ovire. »Finančne težave se pojavljajo predvsem zaradi koriščenja različnih distribucijskih kanalov za promocijo in večjo prepoznavnost ideje. Dodana vrednost projekta se namreč lahko dokazuje v trenutku, ko storitev postane mednarodna, zaradi omejenih sredstev pa smo se najprej osredotočili na segment EU, tako da je v tem trenutku primarno financiranje usmerjeno predvsem v lobiranje z večjimi organizacijami, ki so aktivne na področju aktivnega staranja v EU. Prioriteta je prav tako iskanje strateških partnerjev, ki nam bi na trgu zagotovili prednost ‘prvega’ in investitorjev, ki nam bi pomagali preseči trenutne finančne težave,« pojasnjuje Lorenzetti. 

Preberite intervju Marko Guček – GoOpti >>

Vizije za prihodnost – ustvarjati nepozabne izkušnje seniorskega turizma

Kaj se skriva in odkriva v vizijah za prihodnost, pa Lorenzetti pojasni takole: »Prevzeti vlogo ‘prvega’ in postati mednarodno podjetje, ki ustvarja nepozabne izkušnje seniorskega turizma in pomaga k večji motiviranosti trga, kar zaradi demografskih lastnosti lahko postane izziv za gospodarstvo tega segmenta in posledično za naše podjetje predstavlja velik potencial.« 

Oznake: ,