Lizing v korporativnem financiranju: Priložnosti in omejitve

Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od njegove sposobnosti učinkovitega financiranja, ne glede na njegovo velikost ali industrijo. V sodobnem poslovnem okolju se podjetja vedno bolj obrnejo na zunanje vire financiranja, kot so bančna posojila, izdaja obveznic ali delnic, ali pa se poslužujejo lizinga za pridobitev opreme, nepremičnin ali za financiranje svoje ekspanzije. Med zunanjimi viri financiranja se lizing pogosto izkaže za privlačno možnost za podjetja, ki iščejo mehanizme za zmanjšanje finančne obremenitve, medtem ko ohranjajo svojo agilnost.
Definicija in razumevanje lizinga

Definicija in razumevanje lizinga

Lizing se lahko definira kot pogodbeno urejen odnos, kjer dajalec lizinga (to je lastnik sredstva) omogoči najemniku (tj. uporabniku) uporabo določenega sredstva za dogovorjeno obdobje v zameno za redna plačila. Lizing se lahko uporablja za financiranje širokega spektra sredstev, ki jih potrebuje podjetje za svoje poslovanje, vključno z, a ne omejeno na, vozili, nepremičninami, stroji, opremo in drugimi kapitalskimi dobrinami.

Med glavnimi prednostmi, ki jih lizing ponuja kot vir financiranja, je zagotovo fleksibilnost. Lizing pogodbe se pogosto oblikujejo in prilagajajo na podlagi specifičnih potreb podjetja, kar omogoča personalizacijo ključnih elementov, kot so trajanje pogodbe, pogostost plačil in druga pogodbena določila. Ta prilagodljivost lahko pomaga podjetjem pri boljšem upravljanju denarnih tokov in pri načrtovanju svojih financ.

Druga pomembna prednost lizinga je, da ta pogosto zahteva manjše začetne izdatke v primerjavi s tradicionalnimi oblikami financiranja. To je še posebej koristno za mala in srednje velika podjetja, ki morda nimajo velikih količin kapitala za nakup sredstev.

Finančni in operativni lizing: Ključne razlike

Lizing se pogosto razdeli na dve glavni kategoriji: finančni lizing in operativni lizing.

Finančni lizing je vrsta lizinga, kjer najemnik dejansko prevzame večino tveganj in koristi, povezanih z lastništvom sredstva. Na koncu obdobja lizinga ima najemnik pogosto možnost, da postane lastnik sredstva. V bistvu se finančni lizing obnaša kot oblika posojila za nakup sredstva, vendar z bistveno razliko, da pravno lastništvo ostane pri dajalcu lizinga do konca pogodbe.

Preberite tudi: Zasebna posojila kot vir financiranja za podjetja

Po drugi strani pa je operativni lizing bolj podoben klasičnemu najemu. Najemnik ne prevzame tveganj in koristi lastništva, temveč le plačuje za uporabo sredstva. Po preteku pogodbe se sredstvo vrne dajalcu lizinga. Operativni lizing je zlasti privlačen za podjetja, ki želijo imeti dostop do najnovejše tehnologije ali opreme, ne da bi bila obremenjena s stroški in tveganji lastništva.

Zaključek

Kot oblika zunanjega financiranja ponuja lizing številne prednosti podjetjem, ki iščejo sredstva za financiranje svojih operacij ali rasti. Z izbiro med finančnim in operativnim lizingom lahko podjetja najdejo rešitev, ki najbolje ustreza njihovim poslovnim potrebam in ciljem. Z jasnim razumevanjem svojih potreb in pravilno uporabo lizinga lahko podjetja izkoristijo njegove prednosti in tako optimizirajo svojo finančno strategijo.

Nejc Apšner je direktor družbe Nekster Finance, d.o.o., ki je do sedaj financirala že več kot 400 milijonov evrov terjatev slovenskih podjetij. Njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti personalizirano rešitev in podati mnenje o obstoječih rešitvah. Za več informacij lahko pišete na: nejc@nekster.com.

Oznake:

Brezplačne e-novice!
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje