Najpogostejše napake v podjemnih pogodbah

V praksi se v podjemnih pogodbah, ki jih podjetja uporabljajo za najem zunanjih sodelavcev, pogosto pojavljajo napake, ki delovnim inšektorjem omogočajo njihovo preoblikovanje v pogodbe o zaposlitvi.
Najpogostejše napake v podjemnih pogodbah

Izognite se napakam pri sestavi pogodb. (Vir: vestadigital.com)

Podjetja uporabljajo podjemne pogodbe takrat, ko nekdo za njih opravi nek plačan posel, v določenih primerih pa jih lahko nadomestijo tudi avtorske pogodbe, agencijske ali druge pogodbe civilnega prava.

V praksi veliko podjemnih pogodb vsebuje elemente delovnega razmerja, zato morajo biti podjetniki pri opisu narave nalog opravljenih v okviru tovrstnih pogodb pazljivi, saj se lahko sicer delo, ki poteka prek pogodbe smatra tudi kot delovno razmerje. Ker delavec svojega dela ne sme opravljati po kateri izmed pogodb civilnega prava, če hkrati obstajajo elementi delovnega razmerja, lahko delovni inšpektor vsako pogodbo, ki vsebuje takšne napake hitro preoblikuje v pogodbo o zaposlitvi, s tem pa bo moral najemnik za podjemnika plačati tudi vse potrebne prispevke.

Kako se torej izogniti takšnim napakam?

Delodajalci naj pri najemu zunanjih sodelavcev ali prehodu iz delovnega razmerja na najem storitev s.p.-jev pri sestavi podjemne pogodbe dovolj pozornosti posvetijo oblikovanju pogojev dela, pri čemer je najbolje, da poiščejo pomoč izkušenih pravnih strokovnjakov. Ti bodo poskrbeli, da pogodba ne bo vsebovala elementov delovnega razmerja kot so dlje časa trajajoče delo brez določenih rokov izpolnitve, podrejen odnos med delavcem in delodajalcem (do katerega navadno pride, če delavec prejema navodila le s strani enega delodajalca), podjemna pogodba pa se prav tako ne sme nanašati na točno določenega izvajalca ali ga vključevati v točno določen delovni proces, ki navadno poteka na sedežu delodajalca.

 

Vir: Informiran.si

Oznake: