Nekaj dejstev v zvezi s poslovnim računom

Sestavili smo kratek seznam nekaterih dejstev, ki jih je dobro vedeti pri poslovanju z banko v okviru poslovnega računa.
Poslovni račun

Odprtje poslovnega računa (vir slike: www.petergreenberg.com).

Pred kratkim smo obiskali banko za dvig gotovine, ki je bila naložena na poslovni račun. Ker poslujemo prek e-bančništva smo do sedaj z banko poslovali le prek spleta, gotovine še nismo dvigovali. Gotovino je želel dvigniti direktor podjetja, ki je oseba pooblaščena za zastopanje podjetja oziroma v našem primeru zavoda. Vendar smo naleteli na težavo.

Kljub temu, da je poslovodna oseba podjetja
vpisana v ažuren seznam na AJPESu, vsaj nekatere naše banke svojih
evidenc nimajo usklajenih s to bazo podatkov. Zato se nam je primerila absurdna situacija, da čeprav je hotela denar dvigniti poslovodna oseba podjetja (oseba pristojna ter odgovorna za celotno poslovanje podjetja), do denarja nismo mogli priti. Pooblaščenec za račun je bila namreč oseba, ki je bila nekoč direktor našega zavoda. Ker je ta oseba odprla račun, je imela edina pravico do fizičnega dviga gotovine. Za rešitev situacije se mora direktor podjetja z osebnimi dokumenti zglasiti na svoji matični enoti ter opraviti identifikacijo ter urediti vse potrebno, da postane oseba pooblaščena za zastopanje.

Zanimivo je tudi to, da banke ločujejo identifikacijo za fizično poslovanje ter za poslovanje prek elektronske banke. Oseba, ki ni mogla dvigniti gotovine je namreč brez težav s svojim pooblastilom dostopala do elektronske banke.

Naj povemo, da pri vseh bankah ni nujno tako. Pri banki pri kateri ima svoj poslovni račun odprt Zavod mladi podjetnik smo naleteli na to težavo.

Za konec bomo odgovorili še na dve vprašanji, ki smo jih prejeli prek elektronske pošte. Nanašata se na poslovni račun podjetja.

 

  • Ali imam lahko več poslovnih računov?

Da. Najmanj enega, lahko pa tudi več. Seveda to, da imate več računov
tudi pomeni, da imate več stroškov – plačujete namreč za vodenje
vsakega računa posebej.

 

  • Ali imam lahko račun odprt v tujini?

Lahko, vendar morate obvezno imeti tudi račun odprt v Sloveniji. Za
račune v tujini je potrebno Banki Slovenije podajati posebno poročilo o
poslovanju prek teh računov.

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje