Obvezna prijava v zdravstveno zavarovanje za popoldanske s.p., avtorske in podjemne pogodbe

Od 1.2.2014 dalje je potrebno vse osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja (avtorska, podjemna pogodba itd.) ter vse popoldanske s.p.-je prijaviti na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Obvezna prijava v zdravstveno zavarovanje za popoldanske s.p., avtorske in podjemne pogodbe

Obrazec M12. (Vir slike: freeimages.com)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v noveli ZZVZZ-M zaobjel širši krog oseb, ki jih je potrebno obvezno zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Zakon o matični evidenci zavarovancev pa nalaga obvezno prijavo v evidenco zavarovanih oseb za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

S 1.2.2014 je v tako uporabi nov obrazec M12 (navodila za izpolnjevanje), poimenovan “Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni”.

Z novim M12 obrazcem je potrebno prijaviti osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo. Pravna razmerja, ki sodijo med druga pravna razmerja:

  • pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba),
  • dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači,…),
  • poslovodna pogodba, če zavarovanec ni obvezno zavarovan po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (podlaga 040 ali 103), idr.

V evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja se zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen evidentira s posebno šifro podlage zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 05.

Izpolnjevanje obrazca M12 v primeru avtorske in podjemne pogodbe:

Zavezanec je naročnik avtorskega dela, razlog za zavarovanje je 05, datum pričetka zavarovanja je datum začetka opravljanja pogodbenega dela, datum prenehanja pa datum konca opravljanja pogodbenega dela (vzrok prenehanja je šifra 01).

Za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni so obvezno zdravstveno zavarovane tudi osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.), ne glede na to ali uveljavljajo dejanske odhodke ali uveljavljajo normirane odhodke. Zato so se dolžni t.i. popoldanski s.p.-ji s 1.2.2014 sami prijaviti z novim M-12 obrazcem.

Izpolnjevanje obrazca M12 v primeru popoldanskega s.p.:

Zavezanec je oseba, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic, razlog za zavarovanje je 10, datum pričetka zavarovanja je datum registracije podjetja.

Obveznost zavarovanja po 5. točki 17. člena ZZVZZ nastopi z dnem vzpostavitve pravnega razmerja, ki je podlaga za delo oziroma storitev, na podlagi katerega oseba prejeme plačilo, in preneha z dnem prenehanjem tega pravnega razmerja. Obveznost zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen torej ni pogojena s prejemom plačila za delo oziroma storitev, ki ga zavarovanec oziroma oseba opravlja v okviru drugega pravnega razmerja.

Obveznost zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen po 17. in 18. členu ZZVZZ nastopi le za tiste osebe, ki so hkrati obvezno zavarovane po 15. členu ZZVZZ kot zavarovanec (delovno razmerje, opravljanje samostojne dejavnosti, družbenik in poslovodna oseba, kmet, prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost, upokojenec, oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki si sama plačuje prispevke, idr.) ali 20. členu ZZVZZ (npr. družinski član otrok, zakonec).

Vir: ZZZS

Oznake: , , , , ,
Iskanje
Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
Projekt Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

13.12.2019 od 13:00 do 17:30
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.


Preberite več >>

Vse za podjetje