Oprostitev plačila prispevkov delodajalca pri zaposlitvi mladih tudi naslednje leto

Po navedbah časnika Finance naj bi se izvajanje ukrepa, s katerim se spodbuja zaposlovanje mladih brezposelnih - oprostitev plačila prispevkov delodajalca ob zaposlitvi mlade osebe - podaljšalo tudi v naslednje leto.

Delodajalec je oproščen plačevanje prispevkov za obdobje 24 mesecev, če sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z osebo, mlajšo od 30 let, ki je več kot 3 mesece prijavljena v evidenco brezposelnih oseb. 

Ta ukrep, namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih brezposelnih se je začel uporabljati 1. 11. 2103 in bi se moral končati uporabljati konec letošnjega leta. Ker pa ni bil v popolnosti izpolnjen cilj (7000 zaposlitev za nedoločen čas), se bo njegova uporaba podaljšala v leto 2015. Omenjeno spodbuda je bila namreč uveljavljena le za 2.438 mladih delavcev.

Program jamstva za mlade, za katerega bo v dveh letih namenjenih 157 milijonov evrov, je pri tem uspešnejši. V prvih desetih mesecih letošnjega leta se je preko tega programa zaposlilo 22.110 mladih (do 29 let), kar je 4.289 oseb oziroma 24,1% več kot v enakem obdobju lani. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvideva, glede na  bolj optimistične napovedi gospodarskih gibanj v prihodnjem letu, dodatnih 5000 zaposlitev mladih za nedoločen čas.

Vir: MDDSZ

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje