Optimizem vse večji med slovenskimi finančnimi direktorji

Prvič po treh letih, odkar družba Deloitte v Sloveniji med slovenskimi finančnimi direktorji izvaja raziskavo CFO Survey, je v njihovih odgovorih glede prihodnosti slovenskega gospodarstva zaznati nekaj optimizma.
Optimizem vse večji med slovenskimi finančnimi direktorji

Finančni direktorji pričakujejo, da se bo njihova sposobnost znižanja dolga v naslednjih letih povečala (Vir slike: YouTube).

Skoraj dve tretjini anketiranih menita, da bo slovenski BDP letos zrastel do 1,5 odstotka, dobra tretjina pa meni, da se bo celo zmerno povečal, kaže poročilo družbe Deloitte Slovenija.

»Kar tri leta je trajalo, da so slovenski finančni direktorji vendarle pokazali kanček optimizma glede prihodnosti slovenskega gospodarstva. Če so bili rezultati ankete v prvih treh izdajah izrazito pesimistični, je iz letošnjih odgovorih mogoče sklepati, da je Slovenija vsaj malce ukrotila recesijo, s katero se je spopadala zadnjih nekaj let,« pravi Yuri Sidorovich, predsednik uprave družbe Deloitte v Sloveniji. Dodaja, da je okrevanje precej krhko, saj je prihodnji razvoj slovenskega gospodarstva še vedno v veliki meri odvisen od tega, kako uspešne bodo najpomembnejše slovenske izvozne partnerice. »Tako niti ni presenetljivo, da tudi letos po dostopnosti kreditov ostajamo na repu lestvice držav v Srednji Evropi, prehitela sta nas celo Albanija in Kosovo,« zato meni, da mora slovenska vlada razmisliti o implementaciji dodatnih ukrepov, s katerimi bi pomagala slovenskemu gospodarstvu, da si opomore od krize.

Delež pesimistov glede finančnih obetov letos upadel

Več kot polovica (53 odstotkov) vprašanih glede finančnih obetov njihovih družb izraža zmerni ali veliki optimizem. Delež tistih, ki menijo, da se položaj na področju finančnih obetov letos ne bo bistveno spremenil, je nekoliko manjši od lanskega. Lani je bil ta delež 43-odstotni, letos pa 37-odstotni. Delež najbolj pesimističnih je letos upadel kar za 17 odstotnih točk na 10 odstotkov.

Velika previdnost

Vendar pa so pri tem izredno previdni, ugotavlja poročilo. Namreč, veliko finančnih direktorjev (77 odstotkov) meni, da je splošno stanje finančne in ekonomske negotovosti višje od običajnega, delež tistih, ki menijo, da je negotovost zelo izrazita, pa je v primerjavi s prejšnjo raziskavo upadel za skoraj 20 odstotnih točk.

Najbolj pesimističnih napovedih o stopnji brezposelnosti letos ni

Več kot tretjina vprašanih pričakuje, da se bo stopnja brezposelnosti zmanjšala, medtem ko je bilo lani tako mislečih le slabih 10 odstotkov. Skoraj polovica (44 odstotkov) meni, da bo ostala na enaki ravni kot lani. Petina meni, da se bo nekoliko povečala, kar je precejšen upad v primerjavi z lansko raziskavo, ko je tako menilo kar 65 odstotkov vprašanih. Tistih najbolj pesimističnih napovedi, da se bo brezposelnost občutno povečala, tokrat ni zaznati.

Plačevanje s pametnimi telefoni se bo letos povečalo kar za 100 odstotkov >>

Nemčija, Avstrija in države nekdanje Jugoslavije

Kot najpomembnejša trga za slovenske družbe ostajata nemško govoreča trga, Nemčija in Avstrija (skoraj dve tretjini vprašanih), dobra četrtina je za najpomembnejše trge navedla trge nekdanjih jugoslovanskih republik. Vsi ostali so za vprašane neprimerljivo manj pomembni, so še zapisali v raziskavi.

Polovica optimističnih glede finančne prihodnosti podjetij

O finančnih obetih njihovih družb so mnenja slovenskih finančnih direktorjev letos bolj pozitivna kot lani. Več kot polovica (53 odstotkov) vprašanih je optimističnih glede finančne prihodnosti njihovih podjetij, lani so tako menili trije od desetih. Odstotek tistih, ki so manj optimističnih, je letos upadel na 10 odstotkov (za 17 odstotnih točk manj kot lani).

Dostopnost posojil v Sloveniji najslabša v regiji

Nova posojila za gospodarske družbe so večinoma normalno dostopna, ocenjujejo finančni direktorji v srednjeevropski regiji. Na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Bolgariji in Estoniji okoli 30 odstotkov vprašanih meni, da so posojila lahko dostopna. Stanje pa je glede na odzive slovenskih finančnih direktorjev nespremenjeno. Tudi letos ostajajo najtežje dostopna v Sloveniji, tako meni 61 odstotkov vprašanih (lani 79 odstotkov). V Sloveniji je glede na raziskavo dostopnost posojil najslabša v regiji in se uvršča celo za državami, kot so Srbija, Albanija in Kosovo.

Opazna pa je velika sprememba glede pričakovanja povečanja stroškov financiranja v prihodnjih 12 mesecih. Da bodo narastli, pričakuje le še 15 odstotkov vprašanih, za primerjavo, lani je tako pričakovala več kot polovica vprašanih, dobra tretjina pa za letos pričakuje, da bodo ti upadli.

V pričakovanju zniževanja dolga

Finančni direktorji večinoma pričakujejo, da se bo njihova sposobnost znižanja dolga v naslednjih letih povečala, samo pet odstotkov pa meni, da se bo poslabšala.

Gospodarska rast povezana z učinkovito vladno politiko

Najpomembnejši dejavnik gospodarske rasti v naslednjih 12 mesecih bodo tuje neposredne investicije, so prepričani štirje od desetih vprašanih. Na gospodarsko rast bodo pomembno vplivale tudi učinkovite vladne politike, je prepričanih 27 odstotkov, in znižanje davkov (11 odstotkov).

Katere so največje ovire za gospodarsko rast pri nas?

Največje ovire za gospodarsko rast v Sloveniji so po mnenju finančnih direktorjev: prevelika vključenost države v gospodarstvo (43 odstotkov) in neugodna davčna zakonodaja (20 odstotkov). Kot največja izziva, s katerima se spopadajo pri opravljanju svoje funkcije, pa so letos navedli znižanje stroškov poslovanja in prenovo poslovnih procesov.

Le peščica finančnih direktorjev iz hitrorastočih podjetij v zasebni lasti optimistična

Med letošnjimi prioritetami v poslovanju slovenskih družb je povečanje prihodkov na tako na domačem kot na tujih trgih, medtem ko je bila lani največja prioriteta izboljšanje likvidnosti. Velika podjetja so sicer o sposobnostih zniževanja dolga v naslednjih letih precej bolj optimistična. Če sta dva od desetih finančnih direktorjev iz velikih družb prepričana, da se bo ta sposobnost v naslednjih treh letih močno povečala, je tako optimističnih le peščica finančnih direktorjev iz hitrorastočih podjetij v zasebni lasti.

Pomanjkanja kadrov na finančnem področju večina vprašanih iz velikih družb več ne pričakuje, nekoliko manj pa so prepričani njihovi kolegi iz hitrorastočih podjetij v zasebnih rasti.

Oznake: , , , , ,