Podjetniški trendi v letu 2010

Porast domačega podjetništva je dolgoročen trend, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem desetletju. Kateri trendi bodo v letu 2010 zaznamovali področje domačega podjetništva si preberite v nadaljevanju.
Podjetniški trendi v letu 2010

Leto 2010 bo med drugim zaznamovalo mobilno računalništvo.(vir: cleanculture.com)

V letu 2010 bodo področje domačega podjetništva zaznamovali naslednji trendi:

1. Omejeno število delovnih mest: Kljub znakom gospodarskega okrevanja bodo tudi v letu 2010 možnosti tradicionalne zaposlitve omejene, zato se bodo mnogi odločili za ustanovitev lastnega podjetja.

2. Varčevanje: Tudi v letošnjem letu bo poudarek na obvladovanju stroškov in denarnih tokov, pri čemer so stroškovne prednosti domačega podjetja očitne.

3. Domača obrt: Vse več podjetnikov se odloča za odprtje domače obrti, pri čemer pogosto upoštevajo zelene trende in s kombiniranjem tradicionalnih metod z digitalno tehnologijo ustvarjajo inovativne proizvode.

4. Računalniški oblaki: Ponujanje IT storitev prek spleta postaja vse pomembnejša podpora poslovanju malih podjetij.

5. Mobilno računalništvo: omogoča podjetnikom stalen stik s svojimi strankami in poslovnimi partnerji, zato bomo v letu 2010 priča porastu povpraševanja po pametnih telefonih, prenosnih računalnikih in mobilnih storitvah.

6. Spletno mreženje: Ne moremo spregledati rastočega pomena spletnega mreženja prek socialnih mrež kot so Facebook, LinkedIn, Twitter, spletnih blogov in ostalih orodij, ki podjetnikom omogočajo spletno izmenjavo mnenj in širitev svojega poslovnega vpliva.

7. Analize: Povečala se bo tudi uporaba prefinjenih vendar enostavnih orodij, za pomoč podjetnikom pri sprejemanju odločitev, vodenju podjetij in trženju.

8. Lokalno usmerjene stranke: Zaradi gospodarskih, demografskih, tehnoloških in okoljskih sprememb, ljudje vse večjo pozornost posvečajo lokalnim podjetjem.

9. Staranje prebivalstva: Rastoče število starostnikov prinaša nove poslovne priložnosti, prav tako pa se bo vse več starejših odločalo za lastna podjetja.

10. Uravnoteženost: Vse več ljudi se osredotoča na iskanje ravnotežja med delom in prostim časom, kar spodbuja tudi ustanavljanje podjetij.

 

Vir: SmallBizTrends

Oznake: , ,