Priznanje »Družini prijazno podjetje« lahko pridobijo tudi mikro podjetja

Ekvilib Inštitut predstavlja shemo za pridobitev priznanja za delovanja po smernicah »Družini prijazno podjetje« za mikro podjetja. Cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.
Priznanje »Družini prijazno podjetje« lahko pridobijo tudi mikro podjetja

Odslej se lahko tudi mikro podjetja potegujejo za priznanje Družini prijazni podjetje (Vir slike: pixabay.com)

Pridobitev priznanja delovanja po smernicah Družini prijazno podjetje je namenjeno majhnim delodajalcem, za katere je lahko pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje prezahtevna z vidika administrativnih zahtev in vloženega časa, želijo pa vseeno izvajati aktivnosti, ki njihovim zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. »To je lahko še posebej v majhnih podjetjih velik izziv, saj se odsotnost vsakega od zaposlenih hitro pozna, in je prostora za rezerve malo. Gre torej za iskanje rešitev, izboljšav delovnih procesov, ki koristijo zaposlenim, in na dolgi rok seveda tudi podjetju,« komentirajo v Ekvilib Inštitutu, ki je tudi nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje.

»Pri podelitvi priznanja ne bo pomembno, kaj podjetje na tem področju že izvaja, temveč je poudarek na izboljšavah trenutnega stanja.«

Kdo lahko pridobi priznanje?
Pridobitev priznanja delovanja po principih Družini prijaznega podjetja je namenjeno podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam in združenjem z do 15 zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Namen priznanja je mikro podjetjem podati orodja za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter na podlagi izvedenih ukrepov podeliti priznanje, da vpeljujejo kulturo Družini prijazno podjetje v svoje delovanje. V podjetju se odločijo za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Kako pridobiti priznanje?
Podjetje, ki se zanima za pridobitev priznanja, se najprej prijavi v postopek, potem pa se udeleži izobraževanja, ki poteka za več podjetij hkrati. Tam udeleženci dobijo znanja, kako izbrati ustrezne ukrepe s področja usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, ki so prilagojeni za majhna podjetja. Po udeležbi na izobraževanju podjetje interno izbere primerne ukrepe, za katere tako vodstvo kot zaposleni menijo, da bi jim olajšali usklajevanje dela in zasebnega življenja. Ta izvedbeni načrt potem Ekvilib Inštitut kot nosilec postopka revidira in potrdi – ko je načrt kvalitetno pripravljen, podjetje prejme priznanje »Vpeljujemo kulturo Družini prijaznega podjetja«.

»Pri podelitvi priznanja ne bo pomembno, kaj podjetje na tem področju že izvaja, temveč je poudarek na izboljšavah trenutnega stanja.«

Po pridobitvi priznanja »Vpeljujemo kulturo Družini prijaznega podjetja« ima podjetje dve leti časa, da implementira izbrane ukrepe. Po pretečenem obdobju implementacije podjetje odda poročilo o napredku, ki ga v podjetju na reviziji preveri in potrdi svetovalec. Na podlagi revizijskega poročila nosilec postopka poda končno oceno. Ob pozitivni oceni prijavitelj prejme priznanje »Uspešno razvijamo kulturo Družini prijaznega podjetja«. Če se podjetje takrat odloči, da bo k vpeljanim ukrepom dodalo še nove, lahko veljavnost slednjega podaljša za dodatni dve leti.

Strošek pridobitve priznanja »Vpeljujemo kulturo Družini prijaznega podjetja« znaša 330 € + DDV in vključuje udeležbo na celodnevni svetovalni delavnici, svetovanje pri pripravi plana implementacije ter potrditev plana implementacije in podelitev priznanja »Vpeljujemo kulturo Družini prijaznega podjetja«.

Strošek pridobitve priznanja »Uspešno razvijamo kulturo Družini prijaznega podjetja« pa znaša 260 € + DDV in vključuje strošek revizije implementacije, potrditev implementacije v skladu z izvedbenim planom s strani nosilca postopka ter podelitev priznanja »Uspešno razvijamo kulturo Družini prijaznega podjetja«.

»Shema pridobitve priznanja je bila objavljena spomladi, tako da zaenkrat še čakamo na prvo podjetje, ki bo priznanje tudi pridobilo. Glede na sliko slovenskega gospodarstva, ki ga sestavljajo številna mikro podjetja, pa je podjetij, za katere bi bilo priznanje primerno, veliko,« pravijo v Ekvilib Inštitutu.

Veljavnost priznanja
Veljavnost priznanja »Vpeljujemo kulturo Družini prijaznega podjetja« je dve leti, kolikor traja faza implementacije izvedbenega načrta ter dodaten čas, ki je potreben za postopek potrditve implementacije za pridobitev priznanja.

Veljavnost priznanja »Uspešno razvijamo kulturo Družini prijaznega podjetja« je 12 mesecev od njegove pridobitve. V kolikor podjetje po pridobljenem priznanju izbere še dodatne ukrepe, se mu podaljša veljavnost za obdobje dveh let, kolikor spet traja implementacija novih ukrepov. Priznanje »Uspešno razvijamo kulturo Družini prijaznega podjetja« je potrebno obnavljati vsaki dve leti.

Podjetja, ki se zanimajo za pridobitev priznanja, lahko več o razpisu preberejo na Ekvilibovi spletni strani. Po prejemu zadostnega števila prijav bo organizirano uvodno izobraževanje.

Kako ustvariti popoln 15-sekundni pitch? >>

Oznake: , , , , ,
Iskanje
Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
Projekt Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

2. HardwareSTART meetup v Katapultu z Anžetom Miklavcem – EQUA

29.01.2020 od 16:45 do 20:00
2. HardwareSTART meetup v Katapultu z Anžetom Miklavcem – EQUA

Anže Miklavec je eden izmed najuspešnejših slovenskih mladih podjetnikov. V prvi fazi smo ga spoznali predvsem prek uspešnih kampanj na Kickstarterju, kjer je skupno zbral že preko 1,2 milijona dolarjev sredstev. Ne samo zbral, ampak tudi porabil za dokončanje prototipov in vzpostavitev serijske proizvodnje produktov kot so Goat Mug, Gina ter vsem dobro poznana (pametna) steklenička za vodo EQUA!
Preberite več >>

Vse za podjetje