Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Finančna uprava je izplačilo za izjave, prejete do konca septembra, izvedla 10. oktobra 2023. Na podlagi vseh prejetih izjav v septembru, je tako Finančna uprava nakazala zaprošeno pomoč. Nakazila so prejeli upravičenci, samozaposleni zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje.
Vir slike: Pixabay

Vir slike: Pixabay

Pomoč za samozaposlene je za mesec avgust na svoj transakcijski račun prejelo 331 upravičencev v skupni višini 380 tisoč evrov.

Kdo je upravičen?

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona. Upravičenec dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Kakšna je višina pomoči?

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023. Višina pomoči znaša:

  • 1200 evrov na mesec za samozaposlene.
  • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi.
  • 1020 evrov na mesec za kmete.

Kakšni so pogoji?

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 odstotkov. Pomembno je še opozorilo, da so po spremembi zakonodaje do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov. Več informacij je objavljenih na spletni strani Finčne uprave v poglavju “Začasni ukrep pomoči za samozaposlene“.

Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.

Kako do nadaljnjih izplačil?

Upravičenci lahko za pomoč za mesec avgust 2023 in naslednje mesece do vključno decembra 2023, zaprosijo najkasneje do 31. januarja 2024. Za pomoč zaprosijo tako, da oddajo izjavo na eDavkih. Izpolniti je potrebno obrazec NF-NarNesrece – Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene.

Vir: Finančna uprava RS

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje